Skatter og afgifter

Skatter og afgifter fylder en ganske stor del af hverdagen for både privatpersoner og erhvervsvirksomheder. Både som privatperson og som virksomhedsejer kan der opstå problemstillinger af skatte- og afgiftsmæssig karakter, som kræver juridisk rådgivning fra kompetente skatteadvokater. Vores advokater håndterer alle former for skattesager.

My default image

Har du eller din virksomhed en skatte- eller afgiftsmæssig problemstilling, som du gerne vil have kompetent rådgivning og sparring til at få løst, eller har du måske fået en henvendelse fra skattemyndighederne, er det vigtigt, at den bliver håndteret korrekt.  TVC Advokatfirmas dygtige skatteadvokater står klar til at hjælpe dig med alle former for skatte- og afgiftssager.

TVC Advokatfirma har gennem de seneste 30 år opbygget en af landets største specialeafdelinger inden for skatte- og afgiftsretten i bred forstand.

Vi har ved organisk vækst opbygget en af landets førende afdelinger for skatter og afgifter, hvor vi både kan rådgive om alle relevante forhold inden for skatteret ligesom vi bistår med førelse af alle former for skattesager og afgiftssager. Vi kan således bistå med dialog med SKAT, indgivelse af anmodning om bindende svar, førelse af klagesager ved de administrative klageorganer (Skatteankestyrelsen, Skatteankenævn og Landsskatteretten) samt bistå med førelse af skattesager ved byretter, landsretterne og ved Højesteret.

Blandt de førende skatteadvokater

TVC Advokatfirmas skatteafdeling består pt. af 21 jurister, der løbende fører mere end 1.200 sager i det administrative klagesystem og ved domstolene. De skatte- og afgiftssager, der håndteres i skatteafdelingen, varierer fra mindre sager for private til store og meget komplekse sager for erhvervsvirksomheder. Vores høje specialisering sikrer dig rådgivning på et højt niveau til en konkurrencedygtig pris.

Hos TVC Advokatfirma har vi desuden tilknyttet en række advokater, som til dagligt beskæftiger sig med skatte- og afgiftsrådgivning. Vi tilbyder bl.a. skatterådgivning vedrørende virksomhedsetablering og omdannelse, i forbindelse med køb og salg af virksomheder eller fast ejendom, i tilfælde af rekonstruktion og generationsskifte samt generelt skatterådgivning vedrørende personbeskatning.

For både privatpersoner og virksomheder kan der opstå skatte- og afgiftsretlige spørgsmål, som ikke kan afdækkes med sikkerhed igennem eksisterende retspraksis og de gældende regler. I disse tilfælde er det ofte en god idé at søge afklaring ved at anmode SKAT om et bindende svar. Vores skatterådgivere er klar til at hjælpe dig med dette.

Har du brug for en kompetent skatteadvokat?

Såfremt du og/eller din virksomhed har modtaget en henvendelse fra skattemyndighederne, eller er blevet involveret i en skattesag eller afgiftssag, tilbyder vi altid en uforpligtende vurdering af denne. Du skal blot kontakte skatteadvokat Torben Bagge, hvorefter du vil få en gratis vurdering om

  • mulighederne for at opnå et gunstigt resultat i sagen
  • de omkostningsmæssige aspekter ved at føre sagen
  • hvilke konsekvenser det har, hvis sagen ikke videreføres

Vi giver dig et uforpligtende bud på den rette strategi for håndteringen af den konkrete sag. Al erfaring viser, at dette er afgørende for at opnå det bedst mulige resultat.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige specialeområder inden for skatter og afgifter. 

Vi rådgiver bl.a. om