Skatter og afgifter

Skatter og afgifter fylder en ganske stor del af hverdagen for både privatpersoner, erhvervsvirksomheder og rådgivere. Både som privatperson, virksomhedsejer eller professionel rådgiver kan der opstå problemstillinger af skatte- og afgiftsmæssig karakter, som kræver juridisk rådgivning fra kompetente skatteadvokater. Vores advokater håndterer alle former for skatte- og afgiftsretlige forhold.

Virksomhedsbygning og lejlighedskompleks ned til vandet

Har du eller din virksomhed en skatte- eller afgiftsmæssig problemstilling, som du gerne vil have kompetent rådgivning og sparring til at få løst, eller har du fået en henvendelse fra skattemyndighederne, er det vigtigt, at den bliver håndteret korrekt. TVC Advokatfirmas dygtige skatteadvokater står klar til at hjælpe dig med alle former for skatte- og afgiftsretlige problemstillinger.

Blandt de førende skatteadvokater

TVC Advokatfirma har gennem de seneste 30 år opbygget en af landets største afdelinger i advokatbranchen inden for skatte- og afgiftsretten i bred forstand.

Vi har ved organisk vækst opbygget en af landets førende afdelinger for skatter og afgifter med over 20 jurister, hvor vi både kan rådgive om alle relevante forhold inden for skatte- og afgiftsretten, ligesom vi bistår med førelse af alle former for skattesager og afgiftssager.

Rådgivning om skatter og afgifter

Hos TVC Advokatfirma har vi tilknyttet en række advokater, som til dagligt beskæftiger sig med skatte- og afgiftsrådgivning. Vi tilbyder bl.a. skatterådgivning vedrørende virksomhedsetablering og omdannelse, i forbindelse med køb og salg af virksomheder eller fast ejendom, i tilfælde af rekonstruktion og generationsskifte samt generelt skatterådgivning vedrørende beskatning af juridiske personer, herunder selskaber, samt personbeskatning.

For både privatpersoner og virksomheder kan der opstå skatte- og afgiftsretlige spørgsmål, som ikke kan afdækkes med sikkerhed igennem eksisterende retspraksis og de gældende regler. I disse tilfælde er det ofte en god idé at søge afklaring ved at anmode Skattestyrelsen om et bindende svar. Vores skatterådgivere er klar til at hjælpe dig med dette.

Skatte- og afgiftsproces

TVC Advokatfirmas skatteafdeling fører mere end 1.500 sager i det administrative klagesystem og ved domstolene. De skatte- og afgiftssager, der håndteres i skatteafdelingen, varierer fra mindre sager for private til store og meget komplekse sager for erhvervsvirksomheder. Vores høje specialisering sikrer dig rådgivning på et højt niveau til en konkurrencedygtig pris.

Vi kan således bistå med dialog med Skattestyrelsen, førelse af klagesager ved de administrative klageorganer (Skatteankestyrelsen, ankenævn og Landsskatteretten) samt bistå med førelse af skattesager ved byretter, landsretterne og ved Højesteret.

Har du brug for en kompetent skatteadvokat?

Såfremt du og/eller din virksomhed har brug for en uforpligtende vurdering af en given skatte- eller afgiftsretlig problemstilling, skal du blot kontakte advokat Torben Bagge, der er leder af skatteafdelingen i TVC Advokatfirma.

Vedrører din henvendelse specifikt førelsen af en skattesag eller afgiftssag, vil du i den forbindelse få en gratis vurdering om

  • mulighederne for at opnå et gunstigt resultat i sagen
  • de omkostningsmæssige aspekter ved at føre sagen
  • hvilke konsekvenser det har, hvis sagen ikke videreføres

Vi giver dig altid et uforpligtende bud på den rette strategi – uanset om det vedrører rådgivning eller førelse af skatte- og afgiftssager. Al erfaring viser, at dette er afgørende for at opnå det bedst mulige resultat.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige specialeområder inden for skatter og afgifter.

VI RÅDGIVER BL.A. OM