Arbejdsgivers pligt til at indeholde A-skat og AM-bidrag

Arbejdsgivere har pligt til at indeholde både A-skat og AM-bidrag ved udbetaling af løn til ansatte medarbejdere. Det er dog væsentligt at kende sondringen mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende og reglerne herfor.

Er du som arbejdsgiver blevet opkrævet A-skat og AM-bidrag, kan det skyldes, at arbejdsgivere har pligt til at indeholde A-skat og AM-bidrag for ansatte lønmodtagere, dvs. personer som arbejdsgivere betaler løn og har instruktions- og tilsynsbeføjelser overfor.

Er der tale om arbejde udført af personer hyret til konkrete opgaver, uden der bl.a. er etableret en instruktions- og tilsynsbeføjelse, vil der ikke være grundlag for at opkræve A-skat og AM-bidrag hos den, som har hyret de pågældende personer. Sondringen mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende foretages med afsæt i en række forskellige momenter, der er fastlagt i praksis, og som vil være forskellige fra sag til sag.

Hvis SKAT rejser tvivl om, hvorvidt du eller din virksomhed er pligtig til at indeholde A-skat og AM-bidrag, er det særdeles vigtigt at få undersøgt, om denne pligt rent faktisk er gældende. Håndteres sagen ikke korrekt, er der risiko for, at du eller din virksomhed bliver pålagt at indeholde og afregne A-skat og AM-bidrag for beløb, der allerede er afregnet eller må forventes afregnet fremadrettet.

TVC Advokatfirma er det advokatfirma i landet, der ubetinget fører flest skattesager for borgere og virksomheder. Vi har den nødvendige ekspertise til at sikre den absolut bedste håndtering af sagen og fra start sikre en professionel dialog med SKAT.

Vi anbefaler, at der fra start sikres en professionel håndtering af sagen. For det første at få klarlagt om du og din virksomhed er pligtig til at indeholde A-skat og AM-bidrag, samt for det andet om der hæftes for den A-skat og det AM-bidrag, der eventuelt burde have været indeholdt.

Kontakt

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Leo Jantzen

Direktør, Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 75 31

M: +45 21 37 01 38

E: lj@tvc.dk

Kasper Bech Pilgaard

Partner, Advokat (L), LL.M.

D: +45 33 18 61 58

M: +45 24 27 78 11

E: kbp@tvc.dk

René Bjerre

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 34

M: +45 25 34 53 10

E: rbj@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk

Karin Østergård Mathiasen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 31

M: +45 30 33 75 80

E: kl@tvc.dk

Kasper Kelm Demant

Partner, Advokat (L)

D: +45 87 34 74 36

M: +45 51 92 53 58

E: kkd@tvc.dk

Nyheder
Publikationer