Skatte- og afgiftsstraffesager

Når man bliver sigtet i en skattestraffesag, er der en række forhold, som det er væsentligt at være opmærksom på.

Et eksempel er, at man ikke forpligtet til at udtale sig til hverken Skattestyrelsen eller politiet, og man har som altovervejende udgangspunkt ret til en beskikket forsvarer.

Vi har mange års erfaring med håndteringen af skatte- og afgiftsstraffesager ved både Skattestyrelsen og politiet. Vælger du en forsvarer fra TVC Advokatfirma, er du sikret en forsvarer, der har indgående kendskab til ikke alene strafferetten, men ligeledes til de underliggende skatteretlige regler og dermed kan lægge den bedste strategi for dit forsvar.

I en lang række tilfælde er det lykkedes os at afværge strafferetlig forfølgning af klienter ved at anfægte rigtigheden af den underliggende afgørelse fra Skattestyrelsen.

Vi anbefaler, at du hurtigst muligt kontakter os, hvis du bliver sigtet, så sagen kan blive håndteret på den mest hensigtsmæssige måde så hurtigt som muligt.