Skatte- og afgiftsstraffesager

Når man bliver sigtet i en skattestraffesag, er der en række forhold, som det er væsentligt at være opmærksom på.

Eksempelvis er man ikke forpligtet til at udtale sig til hverken SKAT eller politiet, og man har som altovervejende udgangspunkt ret til en beskikket forsvarer.

Vi har mange års erfaring med håndteringen af skatte- og afgiftsstraffesager ved både SKAT og politiet. Vælger du en forsvarer fra TVC Advokatfirma, er du sikret en forsvarer, der har indgående kendskab til ikke alene strafferetten, men ligeledes til de underliggende skatteretlige regler, og dermed kan lægge den bedste strategi for dit forsvar.

I en lang række tilfælde er det lykkedes os at afværge strafferetlig forfølgning af klienter ved at anfægte rigtigheden af den underliggende afgørelse fra SKAT.

Vi anbefaler, at du hurtigst muligt kontakter en forsvarer, hvis du bliver sigtet, således at sagen kan blive håndteret på den mest hensigtsmæssige måde så hurtigt som muligt.