Lars Henriksen

Partner, Advokat (H), Bestyrelsesformand

Kontakt

D: +45 87 34 75 10

M: +45 40 50 08 00

E: lh@tvc.dk

LINKEDIN
VCARD

Sekretær

Inga Niebuhr
Foto af Lars Henriksen

Lars Henriksen er advokat i Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma, der pt. består af over 20 jurister. Lars har været en del af afdelingen siden 1991. I Skatteafdelingen yder juristerne rådgivning om skat og afgifter samt hjælper såvel skatteydere som professionelle rådgivere med at føre skatte- og afgiftssager hos Skattestyrelsen, Skatteankestyrelsen, skatteankenævnene, Landsskatteretten og domstolene.

Juristerne i Skatteafdelingen med speciale indenfor skatter og afgifter håndterer løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager på alle niveauer i systemet, herunder både mindre og større skatte- og afgiftssager samt meget store og komplekse sager. Dette for både privatpersoner og erhvervsvirksomheder.

Lars har møderet for Højesteret og beskæftiger sig primært med skatter og afgifter, herunder særligt førelsen af skatte- og afgiftssager ved Skattestyrelsen, i det administrative klagesystem og ved domstolene.

Desuden kan Lars håndtere eventuelle straffesager afledt af skat, moms og andre afgifter, hvis Skatteforvaltningen vil sende en sag til ansvarsvurdering hos Straffesagsenhederne for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen eller fremsender en tiltalebegæring til politiet.

Lars er i øvrigt bestyrelsesformand for TVC Advokatfirma.