Lars Henriksen

Partner, Advokat (H), Bestyrelsesformand

Kontakt

D: +45 87 34 75 10

M: +45 40 50 08 00

E: lh@tvc.dk

LINKEDIN
VCARD

Sekretær

Inga Niebuhr
Foto af Lars Henriksen

Lars Henriksen har gennem mere end 25 år beskæftiget sig med skatte- og afgiftsret samt strafferet, herunder særligt sager vedrørende økonomisk kriminalitet. Det gælder blandt andet sager om skattesvig, momssvig og afgiftssvig samt sager vedrørende bedrageri, dokumentfalsk, underslæb, skyldnersvig og kursmanipulation mv.

I forbindelse med disse sager bruger Lars energi på at sikre, at Skattestyrelsen og andre myndigheder får mindst mulig indflydelse på sagerne i retten, og han foretager gerne egne undersøgelser af faktum.

Lars fører økonomiske sager uden skelen til sagens størrelse. Han har erfaring med at føre alt fra mindre sager til nogle af de største sager om økonomisk kriminalitet, der har været kørt i Danmark gennem de seneste 25 år.

Lars har gennem sit virke ført utallige sager for byretter, landsretter, højesteret og EU-domstolen med et for klienten tilfredsstillende resultat.

Herudover er Lars bestyrelsesformand i TVC Advokatfirma.