Beskatning af firmabil

Reglerne om beskatning af værdi af fri bil har i mange år givet anledning til en række skattesager og gør det stadig.

Skattestyrelsen rejser jævnligt skattesager omkring beskatning af værdi af fri bil. I mange tilfælde vedrører sagerne en hovedanpartshaver eller hovedaktionær, der har en bil stillet til rådighed for erhvervsmæssig kørsel af dennes virksomhed. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at der i disse tilfælde kun kan undgås beskatning af værdi af fri bil, såfremt der fremlægges en fuldstændig kørebog, der udelukkende udviser erhvervsmæssig kørsel.

Dette er imidlertid ikke korrekt, idet vi har vundet en række sager om beskatning af værdi af fri bil i tilfælde, hvor der ikke har været ført en løbende kørebog. Det afhænger derimod af en samlet konkret vurdering af:

  • hvorvidt der rent faktisk er et erhvervsmæssigt formål med den pågældende bil,
  • hvorvidt hovedanpartshaveren/hovedaktionæren kan dokumentere, at privat kørselsbehov dækkes via private biler, samt
  • hvorvidt Skattestyrelsen har foretaget observationer af privat kørsel.

Sager omkring beskatning af værdi af fri bil rejses af Skattestyrelsen både i forhold til biler indregistreret på hvide plader, biler indregistreret på gule plader samt biler indregistreret på papegøjeplader. Der gælder forskellige bevisbyrderegler alt afhængig af, hvorledes bilen er indregistreret.

Såfremt der er tale om en varebil, som er specialindrettet, vil bilen være underlagt et særligt regelsæt. Om en varebil er specialindrettet, afhænger af en konkret vurdering. TVC Advokatfirma har vundet en række principielle sager desangående.

Vi har ganske betydelig erfaring med at føre og vinde sager omkring beskatning af værdi af fri bil. Det er meget vigtigt, at en sag omkring beskatning af værdi af fri bil håndteres korrekt fra sagens opstart. Vi foreslår derfor, at du kontakter TVC Advokatfirma, såfremt du har fået en forespørgsel fra Skattestyrelsen omkring beskatning af værdi af fri bil.

Skattestyrelsen rejser i stigende grad afledte straffesager i kølvandet på sager omkring beskatning af værdi af fri bil. TVC Advokatfirma kan også bistå i forhold til en eventuel strafferetlig problemstilling.

Kontakt

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Leo Jantzen

Direktør, Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 75 31

M: +45 21 37 01 38

E: lj@tvc.dk

Kasper Bech Pilgaard

Partner, Advokat (L), LL.M.

D: +45 33 18 61 58

M: +45 24 27 78 11

E: kbp@tvc.dk

René Bjerre

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 34

M: +45 25 34 53 10

E: rbj@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk

Karin Østergård Mathiasen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 31

M: +45 30 33 75 80

E: kl@tvc.dk

Kasper Kelm Demant

Partner, Advokat (L)

D: +45 87 34 74 36

M: +45 51 92 53 58

E: kkd@tvc.dk

Nyheder
Publikationer