Aktionærlån

Driver du virksomhed via et selskab, skal du være opmærksom på den særlige skattemæssige behandling af aktionærlån efter indførelsen af ligningslovens § 16 E med virkning pr. 14. august 2012.

Med virkning pr. 14. august 2012 har bestemmelsen i ligningslovens § 16 E blandt andet medført, at aktionærer med bestemmende indflydelse risikerer at blive beskattet, hvis der efter skattemyndighedernes vurdering kan anses at være ydet et direkte eller indirekte lån fra selskabet til aktionæren. Reglen gælder ikke kun lån, men også sikkerhedsstillelser og midler, der stilles til rådighed.

I praksis ses ofte sager, hvor der er konstateret selskabsretligt ulovlige aktionærlån. Ofte er der i disse sager tale om hævninger på en mellemregningskonto i selskabet, hvor skattemyndighederne finder grundlag for vidtgående beskatning af de foretagne hævninger, uanset om der selskabsretligt er sket tilbagebetaling af lånet.

Skattemyndighederne anvender også ligningslovens § 16 E i andre sammenhænge end ved hævninger på en mellemregningskonto.

TVC Advokatfirma har stor erfaring i at håndtere sager, hvor Skattemyndighederne anlægger det synspunkt, at der er grundlag for at beskatte en aktionær efter ligningslovens § 16 E. Skattemyndighedernes opfattelse i sager vedrørende ligningslovens § 16 E er ofte ganske vidtgående og ledsages desuden ofte af varsling om ansvarsvurdering, hvilket kan føre til strafansvar. 

Hvis Skattemyndighederne har rejst en sådan sag over for dig eller dit selskab, er du meget velkommen til at kontakte os for en vurdering af sagen.

Kontakt

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Leo Jantzen

Direktør, Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 75 31

M: +45 21 37 01 38

E: lj@tvc.dk

Kasper Bech Pilgaard

Partner, Advokat (L), LL.M.

D: +45 33 18 61 58

M: +45 24 27 78 11

E: kbp@tvc.dk

René Bjerre

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 34

M: +45 25 34 53 10

E: rbj@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk

Karin Østergård Mathiasen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 31

M: +45 30 33 75 80

E: kl@tvc.dk

Kasper Kelm Demant

Partner, Advokat (L)

D: +45 87 34 74 36

M: +45 51 92 53 58

E: kkd@tvc.dk

Nyheder
Publikationer