René Bjerre

Partner, Advokat (H)

Kontakt

D: +45 8734 7434

M: +45 2534 5310

E: rbj@tvc.dk

LINKEDIN
VCARD

Sekretær

Linda Grentzmann Heidi Skov Pedersen
Foto af René Bjerre

René Bjerre er partner og advokat i Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma, der pt. består af over 20 jurister. René har været en del af afdelingen siden 2007. I Skatteafdelingen yder juristerne rådgivning om skat og afgifter samt hjælper såvel skatteydere som professionelle rådgivere med at føre skatte- og afgiftssager hos Skattestyrelsen, Skatteankestyrelsen, skatteankenævnene, Landsskatteretten og domstolene.

Juristerne i Skatteafdelingen med speciale indenfor skatter og afgifter håndterer løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager på alle niveauer i systemet, herunder både mindre og større skatte- og afgiftssager samt meget store og komplekse sager. Dette for både privatpersoner og erhvervsvirksomheder.

René har møderet for Højesteret og beskæftiger sig primært med skatter og afgifter, herunder særligt førelsen af skatte- og afgiftssager ved Skattestyrelsen, i det administrative klagesystem og ved domstolene.

Nyheder