Arbejdsudleje

Får en dansk virksomhed udført arbejde af en udenlandsk person, der har bevaret sit formelle ansættelsesforhold til sin udenlandske arbejdsgiver, foreligger der efter omstændighederne arbejdsudleje.

Efter reglerne om arbejdsudleje risikerer en dansk virksomhed at blive afkrævet arbejdsudlejeskat og arbejdsmarkedsbidrag, hvis den danske virksomhed får udført arbejde af en udenlandsk person, der har bevaret sit formelle ansættelsesforhold til sin udenlandske arbejdsgiver.

Risikoen består, hvor den danske virksomhed kan anses for den reelle arbejdsgiver over for den udenlandske arbejdstager.

Vurderingen af om den danske virksomhed kan anses for den reelle arbejdsgiver, er en helt konkret vurdering, som beror på de samlede faktiske omstændigheder i det enkelte tilfælde.

I praksis ses skattemyndighederne ofte rejse sager herom mod danske virksomheder, og ofte er skattemyndighedernes synspunkter udtryk for en ganske streng vurdering med betydelige økonomiske krav på arbejdsudlejeskat og arbejdsmarkedsbidrag til følge mod den danske virksomhed.

Skattemyndighedernes opfattelse i sager vedrørende arbejdsudleje ledsages desuden ofte af varsling om ansvarsvurdering, hvilket kan føre til pålæggelse af strafansvar. 

TVC Advokatfirma har stor erfaring med at håndtere sager, hvor skattemyndighederne anlægger det synspunkt, at der er tale om arbejdsudleje.

Hvis skattemyndighederne har rejst en sådan sag over for dig eller dit selskab, er du meget velkommen til at kontakte os for en vurdering af sagen.

Kontakt

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Leo Jantzen

Direktør, Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 75 31

M: +45 21 37 01 38

E: lj@tvc.dk

Kasper Bech Pilgaard

Partner, Advokat (L), LL.M.

D: +45 33 18 61 58

M: +45 24 27 78 11

E: kbp@tvc.dk

René Bjerre

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 34

M: +45 25 34 53 10

E: rbj@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk

Karin Østergård Mathiasen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 31

M: +45 30 33 75 80

E: kl@tvc.dk

Kasper Kelm Demant

Partner, Advokat (L)

D: +45 87 34 74 36

M: +45 51 92 53 58

E: kkd@tvc.dk

Nyheder
Publikationer