Overdragelse af aktiver mellem nærtstående

Overvejer du at overdrage eksempelvis en fast ejendom fra dit selskab til dig selv som hovedaktionær, skal overdragelsesprisen fastsættes til handelsværdien.

Som udgangspunkt kan den senest offentliggjorte ejendomsvurdering anvendes som rettesnor for handelsværdien, men vil du være sikker på, at Skattestyrelsen er enig med dig i, at overdragelsesprisen svarer til markedsværdien på overdragelsestidspunktet, er det en god idé at indhente et bindende svar fra Skattestyrelsen inden overdragelsen.

I familieforhold er der mulighed for at overdrage fast ejendom til plus/minus 15 % af den senest offentliggjorte ejendomsvurdering. Det gælder dog kun for den allernærmeste familie, f.eks. fra far til søn eller fra bedstefar til barnebarn, men ikke mellem søskende.

Hvis den offentlige ejendomsvurdering ikke er retvisende, f.eks. på grund af ombygning eller modernisering af den pågældende ejendom, er der ikke adgang til at anvende marginen på plus/minus 15 %. Også ved familiehandler kan det derfor være en god idé at spørge Skattestyrelsen via et bindende svar, inden der handles.

Andre aktiver som ønskes overdraget mellem nærtstående – det kan være alt lige fra biler til smykker, kunst m.v. – skal værdiansættes til handelsværdien på overdragelsestidspunktet.

Hvis Skattestyrelsen efter handlen vurderer, at der ikke er handlet på markedsvilkår, kan vi i TVC Advokatfirma hjælpe dig med at vurdere, hvorvidt der er grundlag for at klage over Skattestyrelsens afgørelse.

I en efterfølgende klagesag vil det ofte være nødvendigt at få udmeldt et syn og skøn for at få en fagkyndig persons vurdering af handelsværdien af det omhandlede aktiv. Vi har mange års erfaring med varetagelsen af sådanne skønssager.

Kontakt

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Leo Jantzen

Direktør, Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 75 31

M: +45 21 37 01 38

E: lj@tvc.dk

Kasper Bech Pilgaard

Partner, Advokat (L), LL.M.

D: +45 33 18 61 58

M: +45 24 27 78 11

E: kbp@tvc.dk

René Bjerre

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 34

M: +45 25 34 53 10

E: rbj@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk

Karin Østergård Mathiasen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 31

M: +45 30 33 75 80

E: kl@tvc.dk

Kasper Kelm Demant

Partner, Advokat (L)

D: +45 87 34 74 36

M: +45 51 92 53 58

E: kkd@tvc.dk

Nyheder
Publikationer