Forældelse af skattekrav

Fristreglerne er lidt af en ”jungle”. Der gælder forskellige frister alt efter, hvem man er og hvad beskatningen vedrører. Det er derfor altid en god ide at få en vurdering af, om skattemyndighederne har overholdt fristerne i din konkrete sag.

Udgangspunktet er, at enhver beskatning skal være korrekt. Alligevel kan skattemyndighederne og borgerne ikke frit korrigere gamle indkomstår, da der også er et hensyn at tage til, at en skatteansættelse efter et givet tidspunkt må stå ved magt. Skatteforvaltningsloven indeholder udtrykkelige regler om frister for foretagelse af ændringer – både når det sker på skattemyndighedernes og på borgerens egen foranledning.

Hvis du har modtaget en henvendelse fra Skattestyrelsen, hvori de vil foretage en ændring af din skatteansættelse, bør du være meget opmærksom på de lovgivne frister, idet en skattesag også kan vindes på, at klageinstansen eller domstolene er uenige med Skattestyrelsen i, at der har været grundlag for en såkaldt ekstraordinær genoptagelse.

Hvis du selv ønsker en ændring af en tidligere skatteansættelse, gælder der også frister herfor. Fristerne er også afhængige af, hvad beskatningen vedrører; men årsagen til at man først beder om ændringen på et senere tidspunkt, kan også have betydning. Der gælder også såkaldte reaktionsfrister, hvis det drejer sig om indkomstår, der ligger langt tilbage i tid. Det er derfor vigtigt at få reageret, så snart man ved, at der bør ske en ændring.

Vi kan bl.a. bistå dig med rådgivning om:

  • Mulighederne for at få genoptagelse
  • Selve anmodningen
  • Påklage af et afslag på genoptagelse
Kontakt

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Leo Jantzen

Direktør, Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 75 31

M: +45 21 37 01 38

E: lj@tvc.dk

Kasper Bech Pilgaard

Partner, Advokat (L), LL.M.

D: +45 33 18 61 58

M: +45 24 27 78 11

E: kbp@tvc.dk

René Bjerre

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 34

M: +45 25 34 53 10

E: rbj@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk

Karin Østergård Mathiasen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 31

M: +45 30 33 75 80

E: kl@tvc.dk

Kasper Kelm Demant

Partner, Advokat (L)

D: +45 87 34 74 36

M: +45 51 92 53 58

E: kkd@tvc.dk

Nyheder
Publikationer