Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?

Skatterådet har i en nyere afgørelse underkendt Skattestyrelsens forståelse af et smartwatch til sammenligning med en telefon.

19. maj 2024 | SKATTER OG AFGIFTER

I marts måned 2024 fik Skatterådet lejlighed til at vurdere flere skattemæssige forhold relaterende til smartwatches.

Skatterådet blev blandt andet forelagt følgende to spørgsmål:

  1. Kan Skattestyrelsen bekræfte, at et smartwatch med eSIM, der som led i et ansættelsesforhold er stillet til rådighed for den ansatte i den beskrevne bruttolønsordning, i skattemæssig henseende skal anses for en telefon og derfor ikke udløser yderligere beskatning hos medarbejderne, som nedenfor beskrevet?

  2. Kan Skattestyrelsen bekræfte, at et smartwatch uden eSIM, der som led i et ansættelsesforhold er stillet til rådighed for den ansatte i den beskrevne bruttolønsordning, i skattemæssig henseende skal anses for en telefon, og derfor ikke udløser yderligere beskatning hos medarbejderne, som nedenfor beskrevet?


Det var Skattestyrelsens opfattelse, at hovedfunktionen for et smartwatch såsom et Apple Watch med eller uden eSIM eller lignende, herunder Samsung Galaxy Watch6, er at fungere som et ur med en række forskellige funktioner, som brugeren blandt andet kan bruge i forbindelse med eksempelvis motion, søvn og helbredsmæssige tiltag, ligesom det kan agere som forlængelse af en telefon.

Med henvisning blandt andet hertil var det således Skattestyrelsens opfattelse, at der skulle svares ”nej” til ovenstående spørgsmål, idet et smartwatch – ifølge Skattestyrelsen – ikke kan anses for omfattet af ligningslovens § 16, stk. 12, da det ikke kan sammenlignes med en smartphone.

Skatterådet var imidlertid med henvisning til blandt andet den teknologiske udvikling i samfundet af en anden opfattelse end Skattestyrelsen.

Det var således Skatterådets opfattelse, at et smartwatch med eller uden eSIM med adgang til telefoni kan sammenlignes med en smartphone, og Skatterådet anførte således specifikt i sin begrundelse, at det er ”… Skatterådets opfattelse, at et Apple Watch eller lignende smartwatch med eller uden eSIM må anses for en telefon omfattet af beskatningen af fri telefon i ligningsloven § 16, stk. 12.”

Skatterådet fremhævede i øvrigt, at der ved afgørelsen blev lagt vægt på, at et smartwatch i et vist omfang indeholder anvendelsesmuligheder og funktionaliteter, som en smartphone ikke indeholder, hvorved medarbejderne vil have adgang til hurtigere at kunne besvare et kundeopkald og beskeder, samt få et overblik over kalendere mv.

Endelig fremhævede Skatterådet, at det var forudsat, at smartwatch’et ikke reelt stilles til rådighed for andre i medarbejderens husstand.

Skatterådet ændrede således svaret på spørgsmålene ovenfor fra et ”Nej” til et ”Ja”, og det må forventes, at det fører til udbredelsen af smartwatch, der stilles til rådighed for medarbejdere.

Afgørelsen er offentliggjort af Skatteforvaltningen som SKM2024.203.SR.

Er du interesseret i viden om skatter og afgifter? 

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev modtager du løbende på e-mail nyheder om skatter og afgifter, hvorved vi deler viden om relevante afgørelser, regler og meget mere.

Hos TVC Advokatfirma har vi en af de største afdelinger for førelse af skatte- og afgiftssager. Advokaterne i Skatteafdelingen håndterer løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager på alle niveauer og har derfor et indgående kendskab til praksis, herunder også den utrykte praksis, som ikke bliver offentliggjort af Skattestyrelsen eller Skatteministeriet.

Klik her for at tilmelde dig vores nyhedsbrev, og husk at sætte flueben ved ”Skatter og afgifter”.