L52 - skærpede og hurtigere sanktioner på skatteområdet

29. april 2024 | SKATTER OG AFGIFTER

Skatteadvokat Henrik Rahbek har på opfordring af Foreningen Danske Revisorer kort omtalt gennemførelse af aftale om skærpede og hurtigere sanktioner på skatteområdet.

Lige før årsskiftet blev en række lovændringer vedtaget, som alle havde til formål at gennemføre en aftale om skærpede og hurtigere sanktioner på skatteområdet.

Regelændringerne får betydning for de tilfælde, hvor Skatteforvaltningen, herunder eksempelvis Skattestyrelsen eller Motorstyrelsen, sender en sag til ansvarsvurdering efter en endt Skattekontrol.

På opfordring af Foreningen Danske Revisorer har skatteadvokat Henrik Rahbek – uden en egentlig regelgennemgang – sat nogle helt overordnede ord på formålet og indholdet af nævnte lovændringer samt aftale om skærpede og hurtigere sanktioner på skatteområdet.

Har du brug for et hurtigt overblik over indholdet af den ændrede sanktionspraksis?

Klik her for at læse artiklen fra marts 2024, som er offentliggjort efter aftale med FDR, Foreningen Danske Revisorer.

Har du brug for viden i forhold til en konkret problemstilling?

Der vil altid skulle foretages en individuel konkret vurdering af, hvad der er mest hensigtsmæssigt at gøre, når Skatteforvaltningen, herunder Skattestyrelsen og Motorstyrelsen, sender en skatte- og/eller afgiftssag til ansvarsvurdering.

Hvis du eller din virksomhed bliver involveret i en skattekontrol med risiko for en efterfølgende straffesag og ønsker en uforpligtende vurdering af sagen samt rådgivning om håndtering af det videre forløb, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Du kan også læse artiklen nedenfor.