Moms

Som erhvervsdrivende skal du være opmærksom på, hvorvidt du håndterer moms af dine salg og køb korrekt. Momsen har en stigende betydning for danske og udenlandske virksomheder og udgør ofte en ikke ubetydelig udgiftspost.

Det er væsentligt for dig som erhvervsdrivende at sikre, at du betaler den korrekte moms – både i forhold til din omsætning og dine varekøb. Du bør derfor søge professionel assistance ved opstart af virksomhed eller nye aktiviteter i en eksisterende virksomhed. Det samme er tilfældet, hvis du gennemfører et køb eller salg af større aktiver som et led i virksomheden.

Det kan have afgørende betydning for momspligten og fradragsretten, hvorfra og hvortil varen eller ydelsen leveres. Herudover er visse aktiviteter fritaget for moms, hvilket indebærer, at der ikke skal beregnes moms ved salg men tillige, at der ikke kan foretages fradrag for køb af varer eller ydelser, der benyttes til den momsfrie aktivitet.

Sælger du eller din virksomhed brugte varer (eksempelvis brugte biler), skal du være opmærksom på brugtmomsordningen.

TVC Advokatfirma rådgiver om momspligten af konkrete dispositioner og den løbende drift. I tvivlstilfælde assisterer vi med udarbejdelse af anmodning om bindende svar til Skattestyrelsen, så dispositioner kan afklares med sikkerhed og bindende virkning for skattemyndighederne.

Hvis din virksomhed har modtaget et krav fra Skattestyrelsen om regulering af momsen, assisterer vi med en professionel bedømmelse af kravets berettigelse og muligheden for at opnå en ændret afgørelse – enten ved yderligere dialog med Skattestyrelsen eller ved at påklage afgørelsen.

Vi fører løbende et betydeligt antal momssager både ved Landsskatteretten og domstolene, og vi har således stor erfaring på området.

Kontakt

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Leo Jantzen

Direktør, Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 75 31

M: +45 21 37 01 38

E: lj@tvc.dk

Kasper Bech Pilgaard

Partner, Advokat (L), LL.M.

D: +45 33 18 61 58

M: +45 24 27 78 11

E: kbp@tvc.dk

René Bjerre

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 34

M: +45 25 34 53 10

E: rbj@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk

Karin Østergård Mathiasen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 31

M: +45 30 33 75 80

E: kl@tvc.dk

Kasper Kelm Demant

Partner, Advokat (L)

D: +45 87 34 74 36

M: +45 51 92 53 58

E: kkd@tvc.dk

Nyheder
Publikationer