Told

Hvis du eller din virksomhed importerer varer fra lande udenfor EU, er det væsentligt at være opmærksom på toldbestemmelserne for varetypen. Særligt ved varer af stor økonomisk værdi eller ved import af flere varepartier over tid er det afgørende, at varerne behandles korrekt ved anmeldelse til fortoldning.

Ved import af varer fra lande udenfor EU skal der for langt hovedparten af alle varer beregnes og betales told ved import. Toldbeløbet udgør en procentdel af varernes værdi. Ved import af varer af høj værdi eller ved import af større varepartier har det afgørende betydning, at varen kvalificeres korrekt (tarifering), så toldsatsen bliver korrekt.

 

Vi har betydelig erfaring med at føre sager om tarifering af varer importeret fra lande udenfor EU. Vi hjælper med at indhente bindende tariferingsoplysninger vedrørende konkrete varer, så du som importør kan være sikker på, at den benyttede tarifering er korrekt. Dette kan imødegå, at du i fremtiden modtager et krav om betaling af yderligere told fra Toldstyrelsen. For virksomheder med større import fra lande udenfor EU kan et efterfølgende toldkrav være meget betydeligt. Vi anbefaler, at du kontakter os, hvis du har nogen tvivl om, hvorvidt tariferingen af varer, du importerer, er korrekt.

 

Der findes flere toldprocedurer, der med fordel kan anvendes af produktionsvirksomheder, der importerer og eksporterer varer, hvor dele eller råvarer til produktionen stammer fra lande udenfor EU. Benyttelse af toldprocedurerne kræver forudgående tilladelse og overholdelse af en række procedurer ved anvendelsen.

 

TVC Advokatfirma fører en række sager vedrørende overholdelse af betingelserne ved benyttelse af toldprocedurer for aktiv og passiv forædling. Hvis du eller din virksomhed har modtaget et krav baseret på manglende overholdelse af procedurekrav, anbefaler vi, at du kontakter os for en vurdering af, hvorvidt kravet er berettiget, og hvilke muligheder der er for at imødegå det.

Kontakt

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Leo Jantzen

Direktør, Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 75 31

M: +45 21 37 01 38

E: lj@tvc.dk

Kasper Bech Pilgaard

Partner, Advokat (L), LL.M.

D: +45 33 18 61 58

M: +45 24 27 78 11

E: kbp@tvc.dk

René Bjerre

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 34

M: +45 25 34 53 10

E: rbj@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk

Karin Østergård Mathiasen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 31

M: +45 30 33 75 80

E: kl@tvc.dk

Kasper Kelm Demant

Partner, Advokat (L)

D: +45 87 34 74 36

M: +45 51 92 53 58

E: kkd@tvc.dk

Nyheder
Publikationer