Hussain Ali Alhaidary

Partner, Advokat (L), LL.M.

Kontakt

D: +45 33 18 61 60

M: +45 31 36 62 65

E: hay@tvc.dk

LINKEDIN
VCARD

Hussain Ali Alhaidary er advokat og partner i Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma, der pt. består af over 20 jurister, som hjælper såvel skatteydere som professionelle rådgivere med at føre skatte- og afgiftssager hos Skattestyrelsen, Skatteankestyrelsen, skatteankenævnene, Landsskatteretten og domstolene.

Juristerne i Skatteafdelingen håndterer løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager på alle niveauer i systemet, herunder mindre skatte- og afgiftssager for private samt store og meget komplekse sager for erhvervsvirksomheder.

Hussain har møderet for landsretten og er specialiseret i førelse af netop af skatte- og afgiftssager. Han har ført adskillige sager i det administrative klagesystem samt ved domstolene over hele landet.

Endvidere er Hussain specialiseret i sager om økonomisk kriminalitet, herunder sager vedrørende skatte-, moms-, afgifts- samt hvidvask.

Hussain en særlig ekspertise i sager om konkurskarantæne, omstødelse og ledelsesansvar, og han har ført adskillige konkurskarantænesager.

Tilmed er Hussain ansvarlig for sager vedrørende beskatning af fast ejendom og rådgiver nogle af de største ejendomsudviklere i Danmark om ejendomsskat.

Endelig er Hussain ekstern underviser ved Københavns Universitet, hvor han underviser i obligationsret.