Skatte- og afgiftsproces

Har du eller din virksomhed fået en henvendelse fra SKAT eller er blevet involveret i en skattesag, er det vigtigt, at den bliver håndteret korrekt. TVC Advokatfirmas skatteafdeling har siden 1988 udviklet sig til at være blandt de største og førende skatteafdelinger i Danmark med en lang række specialiserede advokater inden for skatte- og afgiftsretten. Skatteafdelingen har på alle relevante skatteretlige områder en eller flere personer, der har særlig indsigt inden for netop det pågældende område. Vi er altid klar til at hjælpe på et meget højt specialiseret niveau.

Det gælder naturligvis om at undgå tvister med SKAT, men hvis en konkret skatte- eller afgiftssag opstår, skal det bedste resultat opnås. Al erfaring viser, at udfaldet af en dialog og en eventuel sag mod SKAT er meget afhængigt af en gennemtænkt sagshåndtering.

I et retssamfund bør man få ret, hvis man har ret. Sådan er det imidlertid ikke i skatte- og afgiftssager, hvor udfaldet derimod er meget afhængigt af den måde, hvorpå sagen håndteres, herunder at den bedste strategi bliver lagt tidligt i forløbet. Dette kan TVC Advokatfirmas skatteafdeling hjælpe med.

Få hjælp af en af landets førende afdelinger for skatte- og afgiftssager

TVC Advokatfirma har en af landets største afdelinger for førelse af skatte- og afgiftssager. Afdelingen består pt. over 20 jurister. Vi hjælper såvel skatteydere som professionelle rådgivere med at føre skatte- og afgiftssager hos SKAT, Skatteankestyrelsen, skatteankenævnene, Landsskatteretten og domstolene.

Skatteafdelingen er derfor i besiddelse af et stort erfaringsgrundlag, der sikrer høj kvalitet samt effektiv førelse af din skatte- eller afgiftssag.

Advokaterne i TVC Advokatfirma håndterer løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager på alle niveauer i systemet, herunder mindre skatte- og afgiftssager for private samt store og meget komplekse sager for erhvervsvirksomheder.

Skatte- og afgiftssagerne handler både om indkomstskat, moms, afgifter og told. Derudover håndterer vi potentielle strafferetlige følger ved overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen, idet såvel private som virksomheder skal være opmærksomme på risikoen for en eventuel efterfølgende straffesag.

Vores høje specialisering sikrer rådgivning på et højt niveau til en konkurrencedygtig pris. Derudover har vi naturligvis stor indsigt i de gældende regler om omkostningsgodtgørelse, hvorefter staten for hovedparten af skatte- og afgiftssager betaler minimum 50 % af udgifterne til vores bistand.

Såfremt du eller din virksomhed har modtaget en henvendelse fra SKAT, eller er blevet involveret i en skatte- eller afgiftssag, tilbyder vi en uforpligtende vurdering af denne.

Du skal blot kontakte advokat Torben Bagge, der er leder af TVC Advokatfirmas skatteafdeling, hvorefter du vil få en gratis vurdering om:

  • mulighederne for at opnå et gunstigt resultat i sagen
  • de omkostningsmæssige aspekter ved at føre sagen
  • hvilke konsekvenser det har, hvis sagen ikke videreføres, herunder særligt risikoen for en efterfølgende straffesag