Forrentning af mellemregning

23. juni 2024 | SKATTER OG AFGIFTER

I artiklen sættes der fokus på, at der aftales en markedsrente, når hovedaktionær eller -anpartshaver udlåner penge til sit selskab.

Efter opfordring fra Foreningen Danske Revisorer har skatteadvokat Henrik Rahbek sat fokus på reglerne om forrentning af en mellemregning mellem hovedaktionær eller -anpartshaver og dennes selskab for de tilfælde, hvor hovedaktionæren eller -anpartshaveren har lånt penge til selskabet.

Som beskrevet i artiklen er baggrunden for opfordringen helt overordnet at henlede opmærksomheden på de overordnede skattemæssige regler samt udvalgt praksis, hvor Skatteforvaltningen har udfordret den anvendte rentesats eller mangel på samme som betaling for hovedaktionærens eller -anpartshaverens udlån til selskabet, ligesom der ønskes fokus på at sikre at få aftalt en forrentning med afsæt i markedsrenten.

I artiklen omtales endvidere nyere udvalgt praksis med relevans for omtalte forrentning, hvor skatteyder har valgt at påklage en af Skattestyrelsen gennemført beskatning.

Klik her for at læse artiklen Forrentning af mellemregning, som er udgivet af Foreningen for Danske Revisorer i Fagligt indstik, juni 2024.

Har Skattestyrelsen sat spørgsmålstegn ved forrentning af din mellemregning?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt Skattestyrelsen har ret i en varslet eller gennemført ændring som følge af udlån, er det altid muligt at kontakte os for en uforpligtende vurdering af dette.