Skat ved salg af fast ejendom

Der kan opstå mange spørgsmål af juridisk karakter i forbindelse med skat ved salg af fast ejendom, blandt andet fordi udbyttet ved salg af fast ejendom i visse tilfælde er skattefri.

Efter den såkaldte parcelhusregel kan man sælge sit hus eller sin lejlighed skattefrit, hvis ejendommen har tjent til bolig for dig som ejer. Herudover er det en betingelse, at grunden er mindre end 1400 m2, eller at der ikke kan ske udstykning fra grunden.

Også sommerhuse kan sælges skattefrit under forudsætning af, at du som ejer har benyttet sommerhuset til private formål i en del af eller hele den periode, du har ejet sommerhuset.

Har du en landbrugsejendom, er der en særlig ”stuehusregel”, hvorefter den del af fortjenesten, der kan henføres til stuehuset, ikke skal beskattes.

For de fleste boligejere er de skattemæssige forhold ved salg af villaen eller sommerhuset en formsag, der ikke giver anledning til særlige spørgsmål. Men hvad gælder i den situation, hvor du ejer to helårsboliger og måske flere sommerhuse på samme tid? Kan du da sælge alle ejendommene skattefrit? Og hvad med lejligheden, som du købte til din datter i forbindelse med studiestart – hvordan skal den behandles skattemæssigt? Og hvad gælder, hvis grunden er større end de tilladte 1400 m2 – forsvinder skattefriheden så?

Der kan opstå mange tvivlsspørgsmål ved salg af fast ejendom, og i den forbindelse kan TVC Advokatfirma både hjælpe dig forud for et eventuelt salg ved at anmode om et bindende svar hos Skattestyrelsen, ligesom vi også kan hjælpe dig efterfølgende med førelsen af en skattesag, hvis en sådan opstår.

Vi har indenfor vores speciale Skatter og afgifter særlige fokusområder, herunder eksempelvis skatte- og afgiftsager.

Klik her hvis du ønsker at læse mere om vores viden på dette område, herunder om muligheden for en gratis vurdering.

Publikationer