Beskatning af deltidslandbrug og stutterier

Driver du et deltidslandbrug fra egen landbrugsejendom, er spørgsmålet i skattemæssig henseende, om du driver en erhvervsmæssig virksomhed, eller om der blot er tale om en hobby for dig.

Kun i den situation, hvor dit landbrug kan betegnes som en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende, er der adgang til at fratrække et eventuelt underskud i anden personlig indkomst og f.eks. adgang til anvendelse af reglerne i virksomhedsordningen m.v.

Skattestyrelsen har gennem en årrække interesseret sig for alle typer af deltidslandbrug. Det kan være alt lige fra store stutterier med opdræt af eliteheste til mindre landbrug, hvor det alene er jorden, der dyrkes.

Vurderingen af om et deltidslandbrug er erhvervsmæssigt drevet eller ej, beror på en konkret vurdering af en lang række forhold, og selvom et deltidslandbrug har givet underskud gennem en længere periode, kan det godt være en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende.

TVC Advokatfirma kan hjælpe dig med en vurdering af, hvorvidt der er grundlag for at klage over en afgørelse fra Skattestyrelsen. Vi har mange års erfaring med håndtering af klagesager for alle typer af deltidslandbrug.

Ofte vil det under en klagesag blive aktuelt at få udmeldt et syn og skøn, hvor en fagkyndig person udtaler sig om driften og økonomien på den konkrete ejendom. Vi har desuden stor erfaring med håndteringen af skønssager på deltidslandbrugsområdet.

Vi har indenfor vores speciale Skatter og afgifter særlige fokusområder, herunder eksempelvis skatte- og afgiftsager.

Klik her hvis du ønsker at læse mere om vores viden på dette område, herunder om muligheden for en gratis vurdering.

Nyheder