Leo Jantzen

Direktør, Partner, Advokat (H)

Kontakt

D: +45 8734 7531

M: +45 2137 0138

E: lj@tvc.dk

LINKEDIN
VCARD

Leo Jantzen er partner og advokat i TVC Advokatfirma. Leo har været en del af firmaet siden 1995. Han har siden 2017 været managing partner, og stået i spidsen for den daglige ledelse af TVC Advokatfirma.

Leo er desuden leder af Skatteafdelingen, der pt. består af over 20 jurister samt erstatningsafdelingen, der består af over 10 jurister.

I Skatteafdelingen yder juristerne rådgivning om skat og afgifter samt hjælper såvel skatteydere som professionelle rådgivere med at føre skatte- og afgiftssager hos Skattestyrelsen, Skatteankestyrelsen, skatteankenævnene, Landsskatteretten og domstolene.

Juristerne i Skatteafdelingen med speciale indenfor skatter og afgifter håndterer løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager på alle niveauer i systemet, herunder både mindre og større skatte- og afgiftssager samt meget store og komplekse sager. Dette for både privatpersoner og erhvervsvirksomheder.

Leo har møderet for Højesteret og beskæftiger sig primært med skatteret og forsikrings- og erstatningsret. Leo hjælper selskaber, virksomheder, private personer og professionelle rådgivere med at føre skatte- og afgiftsager og forsikrings- og erstatningssager i det administrative klagesystem og for domstolene.

Leo har ført utallige sager for domstolene, herunder et betydeligt antal for Højesteret. Som følge af Leos store proceserfaring påtager han sig desuden større processager inden for andre sagsområder.

Nyheder