Leo Jantzen TVC Advokatfirma

Leo Jantzen

Managing Partner, Advokat (H)

kontakt

Leo Jantzen arbejder primært med skatteret og erstatningsansvar, herunder særligt erstatningsansvar for advokater, revisorer, ejendomsmægler og ledelsesmedlemmer. Leo blev ansat hos TVC Advokatfirma i 1995, blev partner i 2002 og har haft møderet for Højesteret siden 2003. Leo er leder af TVC Advokatfirmas afdeling for erstatningsret med i alt 3 advokater og 1 advokatfuldmægtig.

Leo hjælper selskaber, virksomheder, private personer og professionelle rådgivere med at føre skatte- og afgiftsager i det administrative klagesystem og for domstolene. Leo hjælper samme målgruppe samt forsikringsselskaber i erstatningssager, herunder for domstolene. Leos proceserfaring er særdeles høj, og Leo har ført mange hundrede sager for domstolene, herunder et betydeligt antal for Højesteret.

Uddannelse

  • Cand.jur.
  • Advokat

Sprog

  • Dansk
  • Engelsk

Specialer

Møderet

  • Højesteret (H)

Fokusområder

Lokation

  • Aarhus

Øvrige aktiviteter

Undervisning