Beskatning af hovedaktionærer

Driver du virksomhed via et selskab, skal du være særlig opmærksom ved benyttelse af selskabets aktiver og overførsel af midler fra selskabet til din egen økonomi.

En række bestemmelser i skatteretten medfører, at eksempelvis privat benyttelse af selskabets aktiver eller lån fra selskabet kan få meget betydelige økonomiske konsekvenser.

Som hovedaktionær eller hovedanpartshaver er du som udgangspunkt skattepligtig af alle overførsler af økonomisk værdi fra selskabet til dig personligt.

TVC Advokatfirma har stor erfaring i at håndtere sager, hvor Skattestyrelsen anlægger det synspunkt, at en hovedanpartshaver har købt et aktiv af et selskab – som vedkommende kontrollerer – for billigt eller solgt et aktiv for dyrt. Hvis Skattestyrelsen har rejst en sådan sag over for dig eller dit selskab, kan du med fordel kontakte os for en vurdering af sagen.

Ydelser eller overførsler til hovedaktionærens nærtstående betragtes som ydet af aktionæren og beskattes derfor hos hovedaktionæren. Dette kan føre til, at beskatning foretages både hos selskabet, aktionæren og den nærtstående, der eksempelvis har fået stillet en bolig til rådighed. Ved denne tredobbelte beskatning vil man kunne opleve, at skatten af ydelsen overstiger ydelsens værdi.

Et hyppigt set eksempel på beskatning både hos selskab, hovedaktionær og tredjemand er tilfælde, hvor et ”forældrekøb” af en lejlighed er placeret i forældrenes selskab.

Ved større økonomiske overførsler og investeringer anbefaler vi, at du søger råd hos en skatteadvokat, inden du disponerer endeligt. Vi hjælper med at indhente et bindende svar hos Skattestyrelsen, der sikrer mod efterfølgende uforudsete skattemæssige konsekvenser af dine dispositioner.

Kræver omstændighederne at der handles hurtigt, kan vi bistå med forhandling og udformning af et skatteforbehold i den konkrete aftale. Dette kan sikre, at uforholdsmæssige, uforudsete skattemæssige konsekvenser af en indgået aftale medfører, at denne annulleres med skattemæssig tilbagevirkende kraft.

Vi har indenfor vores speciale Skatter og afgifter særlige fokusområder, herunder eksempelvis skatte- og afgiftsager.

Klik her hvis du ønsker at læse mere om vores viden på dette område, herunder om muligheden for en gratis vurdering.

Publikationer