Penge i udlandet

Hvis du har en formue stående i udlandet, som ikke er opgivet til de danske skattemyndigheder, men som du overvejer at opgive til Skattestyrelsen for at ”gøre rent bord”, er det en god idé at søge juridiske rådgivning.

Såfremt du har formue stående i udlandet, som du ønsker at opgive til Skattestyrelsen, er det en god idé at søge professionel rådgivning. Vi kan rådgive dig om, hvordan en eventuel henvendelse til myndighederne vil falde ud – herunder hvor stort et skatte- og afgiftskrav, du kan forvente at blive mødt med, og hvorvidt du risikerer en bøde eller fængselsstraf. I modsætning til revisorer har vi som advokater fuldstændig tavshedspligt, uanset om du vælger at kontakte myndighederne eller ej.

TVC Advokatfirma håndterer løbende et stort antal henvendelser og har stor erfaring og ekspertise med håndtering af disse sagstyper. I forbindelse med den dagældende skatteamnestiordning (lov nr. 431 af 16/05/2012) håndterede vi et meget stort antal sager for klienter, der ønskede at opgive formuer i udlandet til Skattestyrelsen.

Vi kan derfor give dig en ”prognose” for resultatet af din henvendelse til myndighederne, således at du kender konsekvenserne, inden du henvender dig.

Skulle der opstå en efterfølgende sag, kan vi assistere hermed – hvad enten der er tale om en skatte- eller afgiftssag eller en straffesag.

Kontakt

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Leo Jantzen

Direktør, Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 75 31

M: +45 21 37 01 38

E: lj@tvc.dk

Kasper Bech Pilgaard

Partner, Advokat (L), LL.M.

D: +45 33 18 61 58

M: +45 24 27 78 11

E: kbp@tvc.dk

René Bjerre

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 34

M: +45 25 34 53 10

E: rbj@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk

Karin Østergård Mathiasen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 31

M: +45 30 33 75 80

E: kl@tvc.dk

Kasper Kelm Demant

Partner, Advokat (L)

D: +45 87 34 74 36

M: +45 51 92 53 58

E: kkd@tvc.dk

Nyheder
Publikationer