Skønsmæssig forhøjelse af skat og moms

Skattestyrelsen kan foretage en ”skønsmæssig ansættelse”, hvis du (enten som person eller virksomhed) ikke selvangiver ved indkomstårets afslutning, eller hvis Skattestyrelsen ikke er enig i det, der er selvangivet.

Det kan være fordi du har glemt at selvangive en indtægt, eksempelvis en huslejeindtægt. Men det kan også være fordi Skattestyrelsen eksempelvis bedømmer, at der har været yderligere omsætning i en virksomhed, der ikke er betalt skat og moms af, hvorefter Skattestyrelsen skønner størrelsen af denne manglende omsætning. Tilfældene af skønsmæssige forhøjelser er mange.

 

I alle situationer hvor Skattestyrelsen vil foretage en skønsmæssig forhøjelse af skat, moms m.v., skal Skattestyrelsen kunne sandsynliggøre eller dokumentere, at der er grundlag for en ændring af det selvangivne.

 

Da der er tale om et skøn fra Skattestyrelsens side, vil dette skøn mange gange kunne påvirkes, hvis der henvises til relevante afgørelser m.v. Reglerne på dette område af skatteretten er ganske komplicerede, og der findes utallige afgørelser herom. Ofte vil en skønsmæssig ansættelse være forbundet med en betydelig risiko for en efterfølgende straffesag.

 

Vi anbefaler, at du kontakter os, hvis du får en henvendelse fra Skattestyrelsen, der vil foretage en skønsmæssig ansættelse. Både for at vurdere om Skattestyrelsen har en sag mod dig eller din virksomhed, men også for at vurdere om du kan risikere en straffesag.

Kontakt

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Leo Jantzen

Direktør, Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 75 31

M: +45 21 37 01 38

E: lj@tvc.dk

Kasper Bech Pilgaard

Partner, Advokat (L), LL.M.

D: +45 33 18 61 58

M: +45 24 27 78 11

E: kbp@tvc.dk

René Bjerre

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 34

M: +45 25 34 53 10

E: rbj@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk

Karin Østergård Mathiasen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 31

M: +45 30 33 75 80

E: kl@tvc.dk

Kasper Kelm Demant

Partner, Advokat (L)

D: +45 87 34 74 36

M: +45 51 92 53 58

E: kkd@tvc.dk

Nyheder
Publikationer