Kasper Kelm Demant

Partner, Advokat (L)

Kontakt

D: +45 8734 7436

M: +45 5192 5358

E: kkd@tvc.dk

LINKEDIN
VCARD

Kasper Kelm Demant er partner og advokat i Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma, der pt. består af over 20 jurister. Kasper har været en del af afdelingen siden 2011. I Skatteafdelingen yder juristerne rådgivning om skat og afgifter samt hjælper såvel skatteydere som professionelle rådgivere med at føre skatte- og afgiftssager hos Skattestyrelsen, Skatteankestyrelsen, skatteankenævnene, Landsskatteretten og domstolene.

Juristerne i Skatteafdelingen med speciale indenfor skatter og afgifter håndterer løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager på alle niveauer i systemet, herunder både mindre og større skatte- og afgiftssager samt meget store og komplekse sager. Dette for både privatpersoner og erhvervsvirksomheder.

Kasper har møderet for landsret og beskæftiger sig primært med specialeområdet skatter og afgifter, herunder særligt førelsen af skatte- og afgiftssager ved Skattestyrelsen, i det administrative klagesystem og ved domstolene.

Kasper underviser ved Københavns Universitet, hvor han underviser i skatteret. Derudover deltager han i eksamenskommissionen.

Nyheder