Registreringsafgift og leasing af biler

Skattestyrelsen har i disse år stort fokus på sager om registreringsafgift. Det gælder både i forhold til bilforhandlere, leasingselskaber og private personer.

Skattestyrelsen har de seneste år gennemført et stort kontrolprojekt i forhold til bilforhandlere. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at bilforhandlere har overflyttet avance i forbindelse med salg af nye biler til enten ekstraudstyr eller en brugt bil, som bilforhandleren har taget i bytte i forbindelse med salg af en ny bil. Vi bistår en række bilforhandlere med førelse af sager herom.

Derudover har Skattestyrelsen for tiden stort fokus på leasingselskaber i forhold til, hvorvidt leasingselskaber agerer korrekt i relation til udformning af leasingaftaler, finansiering m.v. ved etablering af flexleasingaftaler.

Det kan have store konsekvenser for både leasingselskaberne og leasingtagerne, hvis Skattestyrelsen ikke mener, at aftalegrundlaget er korrekt i henhold til gældende lovgivning. Vi har stor erfaring med at rådgive både leasingselskaber og privatpersoner i forbindelse med disse forhold.

Skattestyrelsen rejser ofte sager om opkrævning af registreringsafgift mod private personer, såfremt Skattestyrelsen mener, at man uberettiget benytter et køretøj uden afgift eller med nedsat afgift. Sagerne kan eksempelvis opstå ved kørsel i luksusbiler indregistreret på udenlandske plader.

Skattestyrelsen har også stort fokus på mandskabsvogne og camperbiler, der kan indregistreres til nedsat afgift, såfremt man overholder reglerne herfor.

Det kan have store konsekvenser, hvis Skattestyrelsen mener, at et afgiftsfritaget køretøj eller et køretøj til nedsat afgift anvendes uberettiget. Typisk vil Skattestyrelsen rejse et krav om betaling af fuld registreringsafgift, ligesom Skattestyrelsen ofte beslaglægger bilen til sikkerhed for registreringsafgiftskravet og en eventuel efterfølgende bøde.

Kontakt

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Leo Jantzen

Direktør, Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 75 31

M: +45 21 37 01 38

E: lj@tvc.dk

Kasper Bech Pilgaard

Partner, Advokat (L), LL.M.

D: +45 33 18 61 58

M: +45 24 27 78 11

E: kbp@tvc.dk

René Bjerre

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 34

M: +45 25 34 53 10

E: rbj@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk

Karin Østergård Mathiasen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 31

M: +45 30 33 75 80

E: kl@tvc.dk

Kasper Kelm Demant

Partner, Advokat (L)

D: +45 87 34 74 36

M: +45 51 92 53 58

E: kkd@tvc.dk

Nyheder
Publikationer