Registreringsafgift og leasing af biler

SKAT har i disse år stort fokus på sager om registreringsafgift. Det gælder både i forhold til bilforhandlere, leasingselskaber og private personer.

SKAT har de seneste år gennemført et stort kontrolprojekt i forhold til bilforhandlere. Det er SKATs opfattelse, at bilforhandlere har overflyttet avance i forbindelse med salg af nye biler til enten ekstraudstyr eller en brugt bil, som bilforhandleren har taget i bytte i forbindelse med salg af en ny bil. Vi bistår en række bilforhandlere med førelse af sager herom.

Derudover har SKAT for tiden stort fokus på leasingselskaber i forhold til, hvorvidt leasingselskaber agerer korrekt i relation til udformning af leasingaftaler, finansiering m.v. ved etablering af flexleasingaftaler.

Det kan have store konsekvenser for både leasingselskaberne og leasingtagerne, hvis SKAT ikke mener, at aftalegrundlaget er korrekt i henhold til gældende lovgivning. Vi har stor erfaring med at rådgive både leasingselskaber og privatpersoner i forbindelse med disse forhold.

SKAT rejser ofte sager om opkrævning af registreringsafgift mod private personer, såfremt SKAT mener, at man uberettiget benytter et køretøj uden afgift eller med nedsat afgift. Sagerne kan eksempelvis opstå ved kørsel i luksusbiler indregistreret på udenlandske plader.

SKAT har også stort fokus på mandskabsvogne og camperbiler, der kan indregistreres til nedsat afgift, såfremt man overholder reglerne herfor.

Det kan have store konsekvenser, såfremt SKAT mener, at et afgiftsfritaget køretøj eller et køretøj til nedsat afgift anvendes uberettiget. Typisk vil SKAT rejse et krav om betaling af fuld registreringsafgift, ligesom SKAT ofte beslaglægger bilen til sikkerhed for registreringsafgiftskravet og en eventuel efterfølgende bøde.