Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

Kontakt

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk

LINKEDIN
VCARD

Sekretær

Marianne Eriksen

Henrik Rahbek er partner og advokat i Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma, der pt. består af over 20 jurister. Henrik har været en del af afdelingen siden 2008. I Skatteafdelingen yder juristerne rådgivning om skat og afgifter samt hjælper såvel skatteydere som professionelle rådgivere med at føre skatte- og afgiftssager hos Skattestyrelsen, Skatteankestyrelsen, skatteankenævnene, Landsskatteretten og domstolene.

Juristerne i Skatteafdelingen med speciale indenfor skatter og afgifter håndterer løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager på alle niveauer i systemet, herunder mindre skatte- og afgiftssager for private samt store og meget komplekse sager for erhvervsvirksomheder.

Henrik har møderet for Højesteret og beskæftiger sig primært med specialeområdet skatter og afgifter, herunder særligt førelsen af skatte- og afgiftssager ved Skattestyrelsen, i det administrative klagesystem og ved domstolene.

Desuden kan Henrik håndtere eventuelle straffesager afledt af skat, moms og andre afgifter, hvis Skatteforvaltningen vil sende en sag til ansvarsvurdering hos Straffesagsenhederne for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen eller fremsender en tiltalebegæring til politiet.

Henrik har i øvrigt en HD (R) samt er ekstern lektor hos Aarhus Universitet, hvor han underviser i skatteret. Derudover afvikler Henrik løbende forskellige kurser indenfor aktuel skat samt udvalgte emner om skatter og afgifter.

Nyheder
Publikationer