her_ny.png (1)

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

kontakt

Sekretær

Marianne Eriksen

Henrik Rahbek er advokat og partner i TVC Advokatfirma. Henrik har beskæftiget sig med skatte- og afgiftssager siden 2008, og han har ført adskillige sager i det administrative klagesystem samt ved domstolene over hele landet. 

Henrik kan desuden håndtere eventuelle strafferetlige problemstillinger, hvis myndighederne vil sende en sag til ansvarsvurdering for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen.

Henrik hjælper både virksomheder og privatpersoner. Han lægger vægt på tilgængelighed og kan altid kontaktes helt uforpligtende.

Henrik er desuden ansat som ekstern lektor ved Universitet og underviser i skatteret, ligesom han i en lang årrække har undervist i forvaltningsret på Universitet.

Henrik er bestyrelsesmedlem og indehaver i TVC Advokatfirma.

Uddannelse

  • Cand.jur.
  • HD-Regnskabsvæsen
  • Advokat

Sprog

  • Dansk
  • Engelsk

Specialer

Møderet

  • Højesteret (H)

Fokusområder

Øvrige aktiviteter

Medlem af Danmarks Skatteadvokater
Ekstern lektor ved Aarhus Universitet
Kursusvirksomhed vedrørende skatteretlige emner

God advokatbistand kræver indsigt, overblik og engagement.