her_ny.png (1)

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

kontakt

Sekretær

Marianne Eriksen

Henrik Rahbek er advokat og partner i TVC Advokatfirma. Henrik har siden 2008 beskæftiget sig med offentlig ret, herunder særligt skatte- og afgiftssager. Han har møderet for Højesteret og har ført en lang række sager i det administrative klagesystem samt ved domstolene over hele landet. Desuden er Henrik ansat som ekstern lektor ved Aarhus Universitet og underviser i offentlig ret og skatteret.

Henrik hjælper både virksomheder og privatpersoner. Han lægger vægt på tilgængelighed og kan derfor altid kontaktes.

Endelig kan Henrik også håndtere eventuelle strafferetlige problemstillinger, såfremt myndighederne vil sende en sag til ansvarsvurdering for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen.

Henrik er bestyrelsesmedlem og indehaver i TVC Advokatfirma.

Uddannelse

  • Cand.jur.
  • HD-Regnskabsvæsen
  • Advokat

Sprog

  • Dansk
  • Engelsk

Specialer

Møderet

  • Højesteret (H)

Fokusområder

Lokation

  • Aarhus
  • København

Øvrige aktiviteter

Medlem af Danmarks Skatteadvokater
Ekstern lektor ved Aarhus Universitet
Kursusvirksomhed vedrørende skatteretlige emner

God advokatbistand kræver indsigt, overblik og engagement.