Kørselsgodtgørelse og befordringsfradrag

Lønmodtagere og erhvervsdrivende har mulighed for at få udbetalt kørselsgodtgørelse eller tage befordringsfradrag for kørsel.

Lønmodtagere og erhvervsdrivende, der bruger egen bil til erhvervsmæssig kørsel, har mulighed for at få kompensation for udgifterne til netop denne kørsel. Dette enten ved arbejdsgivers udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse eller ved at selvangive et befordringsfradrag. I begge tilfælde er den faktiske kørsel afgørende for størrelsen af henholdsvis den skattefri kørselsgodtgørelse eller befordringsfradraget.

Satserne ved udbetalingen af den skattefri kørselsgodtgørelse fastsættes af Skattestyrelsen. Ligeledes har Skattestyrelsen fastsat en række betingelser, som skal være opfyldte, såfremt modtageren af kørselsgodtgørelsen ikke skal beskattes. F.eks. skal den udbetalte kørselsgodtgørelse kunne kontrolleres i forhold til det faktiske antal kørte kilometer. Dette giver anledning til en del sager hos Skattestyrelsen.

I den forbindelse er det imidlertid væsentligt, at der ifølge praksis ikke stilles krav om udarbejdelse af et egentligt kørselsregnskab, hvorfor det er muligt at opfylde denne betingelse på anden vis.

Har Skattestyrelsen rejst tvivl om overholdelse af kontrolforpligtigelsen eller andre af de fastsatte betingelser for skattefriheden, står vi klar til at rådgive om håndteringen af dialogen med Skattestyrelsen.

Håndteres sagen ikke korrekt, således at Skattestyrelsen ikke får de nødvendige og korrekte oplysninger til at kontrollere betingelserne, er der risiko for, at den udbetalte befordringsgodtgørelse bliver skattepligtig for modtageren.

Det samme gør sig gældende, såfremt der er selvangivet et befordringsfradrag for erhvervsmæssig kørsel eller kørsel mellem hjem og arbejdsplads. I sådanne tilfælde vil Skattestyrelsen kunne anmode om at få fremsendt oplysninger til kontrol af, hvorvidt betingelserne for fradraget er opfyldte.

Vi tilbyder professionel rådgivning, så der fra start sikres en professionel dialog med Skattestyrelsen.

Kontakt

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Leo Jantzen

Direktør, Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 75 31

M: +45 21 37 01 38

E: lj@tvc.dk

Kasper Bech Pilgaard

Partner, Advokat (L), LL.M.

D: +45 33 18 61 58

M: +45 24 27 78 11

E: kbp@tvc.dk

René Bjerre

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 34

M: +45 25 34 53 10

E: rbj@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk

Karin Østergård Mathiasen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 31

M: +45 30 33 75 80

E: kl@tvc.dk

Kasper Kelm Demant

Partner, Advokat (L)

D: +45 87 34 74 36

M: +45 51 92 53 58

E: kkd@tvc.dk

Nyheder
Publikationer