Genoptagelse af skat, moms og andre afgifter

Både borgere, virksomheder og Skattestyrelsen har indenfor en række frister adgang til at få genoptaget en skatte- og/eller momsansættelse.

Bliver du opmærksom på, at din egen eller din virksomheds skatte- og/eller momsansættelse ikke er korrekt, er det muligt at få disse ændret. Har du eksempelvis glemt at selvangive et fradrag eller glemt at klage over en af Skattestyrelsens korrektioner, vil det være aktuelt at anmode om genoptagelse.

Der skal i så fald indgives en anmodning om genoptagelse til Skattestyrelsen, som vi kan bistå dig med at udarbejde.

Hjælper vi dig med udarbejdelsen af anmodningen til Skattestyrelsen, sikrer vi samtidig overholdelse af de lovbestemte frister, der skal iagttages, såfremt du eller din virksomhed ønsker genoptagelse af en tidligere skatte- og/eller momsansættelse. Det er derfor vigtigt, at du får hjælp til at indgive en anmodning om genoptagelse.

Skattestyrelsen kan også forsøge at få din eller din virksomheds skatte- og/eller momsansættelse genoptaget. I sådanne tilfælde vil Skattestyrelsen typisk anmode om materiale vedrørende de forhold, som de indledningsvist vil undersøge.

Modtager du en anmodning fra Skattestyrelsen om indsendelse af materiale, kan vi hjælpe dig med håndteringen af sagen. Vælger du selv at svare Skattestyrelsen med det resultat, at de rejser en egentlig skatte- eller momssag, er det vigtigt, at du senest på det tidspunkt kontakter os for rådgivning.

Det sker jævnligt, at en sag rejst af Skattestyrelsen fører til en efterfølgende strafferetlig vurdering af sagen. Konsekvensen heraf kan være bøde eller i værste fald fængselsstraf. Det kommer som en overraskelse for mange, at manglende afregning af skat med 250.000 kr. eller moms med 100.000 kr. kan resultere i fængselsstraf.

En rigtig håndtering af sagen fra start kan imidlertid mindske risikoen for både bøde eller fængselsstraf. Da vi er det advokatfirma i landet, der ubetinget fører flest skattesager for borgere og virksomheder, har vi den nødvendige ekspertise til at sikre den absolut bedste håndtering.

Kontakt

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Leo Jantzen

Direktør, Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 75 31

M: +45 21 37 01 38

E: lj@tvc.dk

Kasper Bech Pilgaard

Partner, Advokat (L), LL.M.

D: +45 33 18 61 58

M: +45 24 27 78 11

E: kbp@tvc.dk

René Bjerre

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 34

M: +45 25 34 53 10

E: rbj@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk

Karin Østergård Mathiasen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 31

M: +45 30 33 75 80

E: kl@tvc.dk

Kasper Kelm Demant

Partner, Advokat (L)

D: +45 87 34 74 36

M: +45 51 92 53 58

E: kkd@tvc.dk

Nyheder
Publikationer