Skatter og afgifter

Skatter og afgifter fylder en stor del af hverdagen for både privatpersoner, erhvervsvirksomheder og rådgivere. Både som privatperson, virksomhedsejer eller professionel rådgiver kan der opstå problemstillinger af skatte- og afgiftsmæssig karakter, som kræver juridisk rådgivning fra kompetente skatteadvokater. Vores skatteadvokater håndterer alle former for skatte- og afgiftsretlige forhold.

Advokater står foran Højesteret

Hvis du eller din virksomhed har en skatte- eller afgiftsmæssig problemstilling, som du gerne vil have kompetent rådgivning til at få løst, eller hvis du har fået en henvendelse fra Skatteforvaltningen, herunder Skattestyrelsen eller Motorstyrelsen, er det vigtigt, at den bliver håndteret korrekt. Hos TVC Advokatfirma står vi klar til at hjælpe dig med alle former for skatte- og afgiftsretlige problemstillinger.

Blandt de førende skatteadvokater

Vi har gennem de seneste 30 år opbygget en af landets største afdelinger i advokatbranchen inden for skatte- og afgiftsretten i bred forstand.

Ved organisk vækst har vi opbygget en af landets førende afdelinger for skatter og afgifter. Vi er over 20 jurister, og vi kan rådgive om alle relevante forhold inden for skatte- og afgiftsretten, og med førelse af alle former for skattesager og afgiftssager.

Rådgivning om skatter og afgifter

Vi har tilknyttet en række advokater, som til dagligt beskæftiger sig med skatte- og afgiftsrådgivning.

For både privatpersoner og virksomheder kan der opstå skatte- og afgiftsretlige spørgsmål, som ikke med sikkerhed kan afdækkes gennem eksisterende retspraksis og de gældende regler. I disse tilfælde er det ofte en god idé at søge afklaring ved at anmode Skattestyrelsen om et bindende svar. Vores skatterådgivere er klar til at hjælpe dig med dette.

Skatte- og afgiftsproces

Vores skatteafdeling fører løbende mere end 1.500 sager i det administrative klagesystem og ved domstolene. De skatte- og afgiftssager, der håndteres i skatteafdelingen, består af både mindre og større skatte- og afgiftssager samt meget store og komplekse sager. Dette både for privatpersoner og erhvervsvirksomheder. Vores høje specialisering sikrer dig rådgivning på et højt niveau og til en konkurrencedygtig pris.

Vi kan både rådgive med dialog med Skattestyrelsen, føre klagesager i det administrative klagesystem dvs. Skatteankestyrelsen, skatteankenævnene, Skatterådet og Landsskatteretten, og føre skattesager ved byretter, landsretterne og ved Højesteret.

Skatte- og afgiftsstraffesager

Det er ikke ualmindeligt, at Skattestyrelsen i dag overgiver en almindelig afsluttet kontrolsag til Skattestraffesagsenhederne. Det er herefter i første omgang op til en af Skattestyrelsens straffesagsenheder at vurdere, om der er grundlag for at pålægge en straf.

Måtte en skatte- eller afgiftssag resultere i straffesag, herunder eksempelvis en administrativ sag hos Skattestraffesagsenhederne, kan TVC Advokatfirma naturligvis også bistå med håndteringen af dette, ligesom vi altid har risikoen for en sådan sag for øje ved vores håndtering af sager i øvrigt.

Har du brug for en kompetent skatteadvokat?

Hvis du eller din virksomhed har brug for en uforpligtende vurdering af en skatte- eller afgiftsretlig problemstilling, skal du blot kontakte os.

Vedrører din henvendelse specifikt førelsen af en skattesag eller afgiftssag, vil du i den forbindelse få en gratis vurdering om

  • mulighederne for at opnå et gunstigt resultat i sagen
  • de omkostningsmæssige aspekter ved at føre sagen
  • hvilke konsekvenser det har, hvis sagen ikke videreføres, herunder særligt risikoen for en efterfølgende straffesag

Vi giver dig altid et uforpligtende bud på den rette strategi – uanset om det vedrører rådgivning eller førelse af skatte- og afgiftssager. Vores erfaring baseret på håndtering af tvister med Skatteforvaltningen siden TVC Advokatfirmas etablering i 1988 tilsiger i øvrigt, at strategien om muligt skal lægges så tidligt som muligt.

Klik her for at læse mere om muligheden for en gratis vurdering af en skattesag eller afgiftssag.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige specialeområder inden for skatter og afgifter.

VI RÅDGIVER BL.A. OM


Nyheder