Skønsmæssig forhøjelse af skat og moms

SKAT kan foretage en ”skønsmæssig ansættelse”, hvis du (enten som person eller virksomhed) ikke selvangiver ved indkomstårets afslutning, eller hvis SKAT ikke er enig i det, der er selvangivet.

Det kan være, fordi du har glemt at selvangive en indtægt, eksempelvis en huslejeindtægt. Men det kan også være, fordi SKAT eksempelvis bedømmer, at der har været yderligere omsætning i en virksomhed, der ikke er betalt skat og moms af, hvorefter SKAT skønner størrelsen af denne manglende omsætning. Tilfældene af skønsmæssige forhøjelser er mange.

I alle situationer, hvor SKAT vil foretage en skønsmæssig forhøjelse af skat, moms m.v., skal SKAT kunne sandsynliggøre eller dokumentere, at der er grundlag for en ændring af det selvangivne. Da der er tale om et skøn fra SKATs side, vil dette skøn mange gange kunne påvirkes, hvis der henvises til relevante afgørelser m.v.

Reglerne på dette område af skatteretten er ganske komplicerede, og der findes utallige afgørelser herom.

Ofte vil en skønsmæssig ansættelse være forbundet med en betydelig risiko for en efterfølgende straffesag.

Vi anbefaler, at du kontakter os, hvis du får en henvendelse fra SKAT, der vil foretage en skønsmæssig ansættelse. Både for at vurdere, om SKAT har en sag mod dig eller din virksomhed, men også for at vurdere, om du kan risikere en straffesag.