Torben Bagge TVC Advokatfirma

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

kontakt

Sekretær

Jeanette Pedersen

Torben Bagge bistår virksomheder, privatpersoner og professionelle rådgivere med førelsen af skatte-, moms- og afgiftssager i det administrative klagesystem og ved domstolene. Herudover har Torben bred erfaring med rådgivning vedrørende en lang række skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger.

Torben har igennem en lang årrække specialiseret sig inden for skatte-, moms- og afgiftsret samt offentlig ret. Han blev ansat hos TVC Advokatfirma i 1992 og uddannet advokat i 1998. I 2001 blev Torben partner i TVC Advokatfirma, og siden 2008 har han været leder af skatteafdelingen, som siden da har haft en betydelig vækst, således at afdelingen i dag løbende fører mere end 1.500 skatte- og afgiftsager i det administrative klagesystem og ved domstolene. Herudover bistår skatteafdelingen i meget betydeligt omfang med enhver form for skatte- og afgiftsrådgivning.

Har du eller din virksomhed en skatte- eller afgiftsmæssig problemstilling, som du gerne vil have kompetent rådgivning og sparring til at få løst, eller har du fået en henvendelse fra skattemyndighederne eller er blevet involveret i en skatte- eller afgiftssag, er det vigtigt, at den bliver håndteret korrekt. Vi tilbyder altid en uforpligtende vurdering.

Du skal blot kontakte Torben, så får du et uforpligtende bud på den rette strategi for håndteringen af den konkrete problemstilling. Al erfaring viser, at dette er afgørende for at opnå det bedst mulige resultat.

Uddannelse

  • Cand.jur.
  • Advokat

Sprog

  • Dansk

Møderet

  • Højesteret (H)

Fokusområder

Øvrige aktiviteter

Ekstern lektor i skatteret og offentlig ret på Aarhus Universitet
Kursusvirksomhed vedrørende skatteretlige emner
Underviser på Master i SKAT
Forfattervirksomhed vedrørende skatteretlige emner
Bestyrelsesarbejde

I et retssamfund burde det være således, at man får ret, hvis man har ret. Men sådan er det ikke i skatte- og afgiftsager, hvor det afgørende for et godt resultat for skatteyderen er, at sagen håndteres på den strategisk rigtige måde.