AOR_05.2021_Web_Beskåret_Hjemmeside_Uden_Slips.png.png

Anders Ørgaard

Advokat (H), Professor, ph.d.

kontakt

Anders Ørgaard er advokat og professor i formueret. Anders har både stærke praktiske og juridiske kompetencer.

Anders beskæftiger sig primært med:

 • Retssager
 • Voldgiftssager både som partsrepræsentant og opmand
 • Insolvensret, køberet og finansieringsret

Anders repræsenterer både private og virksomheder. Han er drevet af resultater og har fokus på klienten. Han udarbejder også responsa og udtalelser om mere komplicerede juridiske problemstiller til konkrete sager. Anders har – alene og som medforfatter – udgivet en række artikler og bøger:

 • Voldgiftsaftalen – DJØF Forlag
 • Konkursloven med kommentarer – Karnov Group
 • Konkursret – DJØF Forlag
 • Rekonstruktionsret – DJØF Forlag
 • Sikkerhed i løsøre – Karnov Group
 • Almindelig kontraktsret – DJØF Forlag
 • Købsretten – Karnov Group
 • Eksekutionsret – DJØF Forlag
 • Gældsbrevsloven med kommentarer – Karnov Group

Af nyere artikler kan nævnes:

 • Immaterielle rettigheders stilling i dansk konkursret – NIR 2019 side 184-197
 • Konkurs over skyldnere uden midler – Skat med omtanke Festskrift til Tommy V. Christiansen, 2019 side 465-479
 • De selskabsretlige generalklausuler – NTS 2018, nr. 1, side 13-23
 • Vederlagsbetinget finansiering af konkursboets retssager – ET 2018 side 222-226
 • Contractual Aspects of Arbitration Agreements in Danish Law – SSL (VOL 63) 2017 side 423-436
 • Fyldestgørelse og tiltræden af virksomhedspant – aspekter af Cimber-dommen – UfR 2017 side 214-220

Anders er derved altid fremme vedrørende ny praksis. Anders har opnået meget tilfredsstillende resultater i en lang række sager, og han har ved en enkelt lejlighed ført – og vundet – en sag imod den danske stat ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. 

Uddannelse

 • Cand.jur.
 • Ph.d.

Sprog

 • Dansk
 • Engelsk

Specialer

Møderet

 • Højesteret (H)

Lokation

 • Aarhus

Øvrige aktiviteter

 • Medlem af European Law Institute i Wien
 • Bestyrelsesformand i SPZ LAB A/S og i De Jurastuderendes Retshjælp i Aalborg
 • Beskikket censor i det juridiske censorkorps og i det erhvervsøkonomiske censorkorps
 • Formand for de Jurastuderendes Retshjælp ved Aalborg Universitet
 • Sagkyndigt medlem af Erhvervsankenævnet