Anders Ørgaard TVC Advokatfirma

Anders Ørgaard

Advokat (H), Professor, ph.d.

kontakt

Anders Ørgaard blev ansat hos TVC Advokatfirma i 2017. Her beskæftiger han sig primært med insolvensret. 

Anders arbejder med sagsbehandling i firmaets konkursboer og rekonstruktioner. Han har lang erfaring med arbejdet med nødlidende virksomheder. Anders fører tillige en række retssager herunder omstødelsessager i konkurs, hvor han både har erfaring med at repræsentere boet og den sagsøgte. 

Anders erhvervede den juridiske ph.d.-grad i 2006 på en afhandling om voldgiftsaftalen. Sideløbende med sin ansættelse i TVC Advokatfirma er Anders professor i formueret ved Aalborg Universitet, hvor han underviser i konkursret, rekonstruktionsret, panteret, eksekutionsret og aftaleret.

Uddannelse

  • Cand.jur.
  • ph.d.

Sprog

  • Dansk
  • Engelsk

Specialer

Møderet

  • Højesteret (H)

Lokation

  • Aarhus

Øvrige aktiviteter

  • Medlem af European Law Institute i Wien
  • Bestyrelsesformand i SPZ LAB A/S og i De Jurastuderendes Retshjælp i Aalborg
  • Beskikket censor i det juridiske censorkorps og i det erhvervsøkonomiske censorkorps