Anna Bak Sværke TVC Advokatfirma

Anna Bak Sværke

Legal Intern

kontakt

Anna Bak Sværke hjælper afdelingens jurister med sagsarbejde, udarbejder udkast til notater og oplæg, forbereder retssager, eksempelvis udkast til processkrifter og vidnespørgsmål, finder domme, lovforarbejder mv.

Specialer

Lokation

  • København