Kristian Toft Madsen TVC Advokatfirma

Kristian Toft Madsen

Legal Intern

kontakt

Kristian Toft Madsen hjælper afdelingens jurister med at finde domme og lovtekster m.v. til brug for juristernes arbejde i sagerne, herunder specielt i forbindelse med verserende retssager, hvor Kristian også hjælper med at udarbejde materialesamlinger. Herudover hjælper Kristian juristerne med mere tilbundsgående undersøgelser vedrørende specifikke juridiske forhold, og i flere tilfælde udarbejder Kristian notater (vurderinger/redegørelser) til juristernes brug.