Kristian Haagen Larsen TVC Advokatfirma

Kristian Haagen Larsen

Advokat (L)

kontakt

Kristian Haagen Larsen blev ansat hos TVC Advokatfirma i 2014. Kristian arbejder primært med insolvensret og har det daglige ansvar for TVC Advokatfirmas inkassoafdeling. Kristian har siden maj 2017 haft møderet for landsretten. 

Kristian varetager den daglige sagsbehandling i firmaets konkursboer og arbejder derudover med mange former for inddrivelse. Kristian hjælper desuden nødlidende virksomheder og privatpersoner og fører ofte retssager inden for en lang række erhvervsretlige problemstillinger.

Kristian er tilknyttet Aarhus Universitet som ekstern lektor i Fogedret. Han er desuden manuduktør hos Aspiri A/S i bl.a. dele af Formueret, Kreditret og Erhvervsret på Aarhus Universitet, Formueret og Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse på Syddansk Universitet samt obligationsret på Københavns Universitet. Kristian har tidligere undervist i Erhvervsret på Erhvervsakademi Aarhus.

Uddannelse

  • Cand.jur.
  • Advokat

Sprog

  • Engelsk
  • Dansk

Specialer

Lokation

  • Aarhus

Øvrige aktiviteter

Certificeret insolvensadvokat  
Ekstern lektor i Fogedret ved Aarhus Universitet
Manuduktør hos Aspiri A/S
Bestyrelsesmedlem i Yngre Jurister
Medlem af Danske Insolvensadvokater