Mads Balle Christensen

Advokat, CIPP/E

Kontakt

D: +45 87 34 75 64

M: +45 22 50 25 71

E: mac@tvc.dk

LINKEDIN
VCARD

Mads Balle Christensen arbejder primært med IP & Technology. Mads blev ansat hos TVC Advokatfirma i 2011 og blev advokat i 2014.

Mads rådgiver danske såvel som udenlandske virksomheder om markedsføringsret, håndhævelse af immaterielle rettigheder, persondataret, e-handel og varemærker. Derudover rådgiver han om it-retlige emner, herunder internetkrænkelser og indgåelse af kontrakter på kunde- og leverandørsiden.

Mads er en af vores specialister inden for persondataområdet. Mads har en CIPP/E-certificering, (certified information privacy professional/Europe) - en certificering, som dokumenterer, at han kan rådgive om persondataret på højt fagligt niveau. Mads kan derfor hjælpe dig med databeskyttelse i bred forstand.

Mads beskæftiger sig desuden med sager inden for arbejds- og ansættelsesret, erhvervsret, EU-, udbuds- og konkurrenceret.

Nyheder