Susanne Jakobsen er advokat og partner i TVC Advokatfirma. Susanne blev ansat i 2014 og har været partner siden 1. januar 2016. Susanne er ansvarlig for privat- og insolvensretsafdelingen i Roskilde.

Susanne beskæftiger sig med familie- og arveret samt insolvensretlige sager, herunder konkurser, gældssaneringer og tvangsopløsninger.

Susanne er af Justitsministeriet udpeget som autoriseret bobestyrer (dødsboer) og autoriseret bobehandler (ægtefælleskifte) ved skifteretten i Roskilde. Herudover benyttes hun af skifteretten i Roskilde som medhjælper i gældssaneringssager og konkursboer.  

 Susanne er desuden certificeret insolvensadvokat (okt. 2022-sep. 2025) af Danske Insolvensadvokater.

Endelig er Susanne medlem af mærkningsordningen Trygt Boskifte.