Claus Fabricius Nielsen

Advokat (L)

Kontakt

D: +45 8734 7539

M: +45 5183 7125

E: cni@tvc.dk

LINKEDIN
VCARD

Claus Fabricius Nielsen er advokat i Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma, der pt. består af over 20 jurister. Claus har været en del af afdelingen siden 2009. I Skatteafdelingen yder juristerne rådgivning om skat og afgifter samt hjælper såvel skatteydere som professionelle rådgivere med at føre skatte- og afgiftssager hos Skattestyrelsen, Skatteankestyrelsen, skatteankenævnene, Landsskatteretten og domstolene.

Juristerne i Skatteafdelingen med speciale indenfor skatter og afgifter håndterer løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager på alle niveauer i systemet, herunder både mindre og større skatte- og afgiftssager samt meget store og komplekse sager. Dette for både privatpersoner og erhvervsvirksomheder.

Claus har møderet for landsret og beskæftiger sig primært med skatter og afgifter, herunder særligt førelsen af skatte- og afgiftssager ved Skattestyrelsen, i det administrative klagesystem og ved domstolene.

Nyheder