Heidi Skov Pedersen

Advokatsekretær

Kontakt

D: +45 87 34 75 36

E: hsp@tvc.dk

VCARD

Heidi Skov Pedersen er advokatsekretær i Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma, der pt. består af over 20 jurister. Heidi har været en del af afdelingen siden 2002. I Skatteafdelingen yder juristerne rådgivning om skat og afgifter samt hjælper såvel skatteydere som professionelle rådgivere med at føre skatte- og afgiftssager hos Skattestyrelsen, Skatteankestyrelsen, skatteankenævnene, Landsskatteretten og domstolene.

Juristerne i Skatteafdelingen med speciale indenfor skatter og afgifter håndterer løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager på alle niveauer i systemet, herunder både mindre og større skatte- og afgiftssager samt meget store og komplekse sager. Dette for både privatpersoner og erhvervsvirksomheder.

I det daglige varetager Heidi juridisk sagsarbejde, kontakt til klienter og myndigheder, håndtering og udarbejdelse af juridiske dokumenter samt koordinerings-, administrations- og sekretæropgaver.