Mads K. K. Sørensen TVC Advokatfirma

Mads Klindt Kjærgaard Sørensen

Advokat (L)

kontakt

Mads Klindt Kjærgaard Sørensen arbejder primært med erstatnings- og forsikringsret, herunder særligt erstatningsansvar for advokater, revisorer, ejendomsmægler og ledelsesmedlemmer. Mads beskæftiger sig endvidere med førelsen af skattesager. Mads blev ansat hos TVC Advokatfirma i 2010 og blev advokat i 2016. Siden 2018 har Mads haft møderet for landsret. 

Mads hjælper forsikringsselskaber, virksomheder, private personer og professionelle rådgivere med at føre erstatnings- og forsikringssager, herunder for domstolene. Mads hjælper samme målgruppe med at føre skatte- og afgiftsager i det administrative klagesystem og for domstolene.

Uddannelse

  • Cand.jur.
  • Advokat

Sprog

  • Dansk
  • Engelsk
  • Tysk

Specialer

Møderet

  • Landsret (L)

Fokusområder

Lokation

  • Aarhus