Stinne Richter Berg

Partner, Compliancechef, Advokat (H), PH.D.

Kontakt

D: +45 8734 7555

M: +45 4062 4582

E: srb@tvc.dk

LINKEDIN
VCARD

Sekretær

Janni Schmidt Jørgensen
Foto af Stinne Richter Berg

Stinne Richter Berg er partner og advokat i Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma, der pt. består af over 20 jurister. Stinne har været en del af afdelingen siden 2007. I Skatteafdelingen yder juristerne rådgivning om skat og afgifter samt hjælper såvel skatteydere som professionelle rådgivere med at føre skatte- og afgiftssager hos Skattestyrelsen, Skatteankestyrelsen, skatteankenævnene, Landsskatteretten og domstolene.

Juristerne i Skatteafdelingen med speciale indenfor skatter og afgifter håndterer løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager på alle niveauer i systemet, herunder både mindre og større skatte- og afgiftssager samt meget store og komplekse sager. Dette for både privatpersoner og erhvervsvirksomheder.

Stinne har møderet for Højesteret og beskæftiger sig primært med skatter og afgifter, herunder særligt førelsen af skatte- og afgiftssager ved Skattestyrelsen, i det administrative klagesystem og ved domstolene.

Nyheder