Stinne Berg TVC Advokatfirma

Stinne Richter Berg

Partner, Advokat (H), ph.d.

kontakt

Stinne Richter Berg arbejder primært med erstatnings- og forsikringsret, herunder særligt rådgiveransvar for advokater, revisorer, ledelsesmedlemmer og finansielle institutioner. Stinne blev ansat hos TVC Advokatfirma i 2007 efter at have afsluttet sin ph.d. på Aarhus Universitet. Stinne blev advokat i 2010 og fik møderet for Højesteret i 2018.

Stinne fører retssager om erstatnings- og forsikringsretlige forhold for selskaber, virksomheder, private personer og professionelle rådgivere, herunder forsikringsselskaber. Ligeledes fører Stinne også skatte- og momssager såvel i det administrative klagesystem som for domstolene.

Stinne er desuden compliancechef i TVC Advokatfirma.

Uddannelse

  • Cand.jur.
  • Advokat
  • Ph.d.

Sprog

  • Dansk
  • Engelsk

Specialer

Møderet

  • Højesteret (H)

Fokusområder

Lokation

  • Aarhus

Øvrige aktiviteter

Ph.d.-afhandling: Retsvirkninger af ugyldighed og ophævelse i løsørekøb - særligt om tilbagelevering og erstatning af den negative kontraktsinteresse
UfR 2005B173: Ansvarsgrundlaget for den negative kontraktsinteresse - kan den negative kontraktsinteresse tilkendes på objektivt grundlag ved ophævelse af køb?
ET 3/2009: Erstatning ved prækontraktuelt ansvar
Undervisning