Arbejds- og ansættelsesret

Som virksomhed kan det være svært at holde sig ajour med relevante ansættelses- og arbejdsretlige regler og retspraksis. Der er ofte behov for rådgivning ved afskedigelser, kontraktudarbejdelse, vilkårsændringer, personalepolitikker og forhandlinger mv.

Navitas set udefra

Ledelsesretten udfordres løbende, når virksomheders driftsmæssige beslutninger skal bæres igennem i forhold til personalet, og derfor er enhver arbejdsgiver ofte i berøring med ansættelsesretten.

Foruden de juridiske retningslinjer må personalemæssige udfordringer håndteres under hensyntagen til såvel menneskelige aspekter som forretningsmæssige forhold og interne politikker.

Vi har specialister med stor erfaring inden for arbejds- og ansættelsesret, og de bistår gerne som løbende sparringspartner for virksomheden, når der i vanskelige situationer skal håndteres afskedigelser og bortvisninger, gennemføres vilkårsændringer og forhandlinger mv.

Vi yder juridisk rådgivning til både små og store virksomheder, og vi bestræber os på, i tæt samarbejde med virksomhedens ledelse og HR-ansvarlige, at sikre en optimal og smidig løsning samt implementering i overensstemmelse med gældende regler.

Vi hjælper blandt andet virksomheder med udarbejdelse af juridiske dokumenter såsom ansættelseskontrakter, personalehåndbøger og personalepolitikker. Vi står altid til rådighed som din juridiske sparringspartner, når der eksempelvis skal udvikles nye incitamentsordninger, kunde- og konkurrenceklausuler samt vilkårsændringer.

Arbejds- og ansættelsesretten er et komplekst retsområde, hvor regler og retspraksis kræver, at virksomheden løbende holder de juridiske dokumenter ajour. Som arbejdsgiver kan det være svært at finde rundt i de forskellige regelsæt – og det kan være afgørende eksempelvis i forbindelse med afskedigelse af medarbejdere, forhandling af overenskomster og individuelle aftaler.

Vores specialister inden for arbejds- og ansættelsesret sørger for, at du er bedst muligt klædt på til at håndtere sager vedrørende ansættelsesforhold i din virksomhed. Vi er altid tilgængelige for en uforpligtende drøftelse og vores specialister har altid øje for at levere forretningsorienterede løsninger, som passer til netop din virksomhed.

Som arbejdsgiver er der regelsæt, der går på tværs af retsområderne og derfor arbejder vores arbejds- og ansættelsesadvokater tæt sammen med vores skatteadvokater omkring alt vedrørende de skattemæssige forhold ved personalegoder, et område som løbende ændrer sig. Vi har også en række specialister tilknyttet, som beskæftiger sig med persondataret, et område som også har stor betydning for ansættelsesretten og håndteringen af medarbejderoplysninger.

Nedenfor kan du få overblik over, hvordan vi kan hjælpe dig og hvem af vores specialister, du kan kontakte.

VI RÅDGIVER BL.A. OM