Kunde- og konkurrenceklausuler

Direktører og ledende medarbejdere har ofte en ansættelseskontrakt, som indeholder enten en konkurrence- eller en kundeklausul eller i andre tilfælde begge dele. For at kende konsekvenserne ved at anvende klausuler, skal man have den nødvendige indsigt i reglerne.

De ansættelsesretlige regler om erhvervsbegrænsende klausuler blev væsentligt ændret 1. januar 2016. Reglerne er ændret både med hensyn til formkravene, klausulernes omfang og de økonomiske konsekvenser som anvendelsen af sådanne klausuler indebærer for arbejdsgivere.

Vi har stor erfaring med rådgivning i forbindelse med brugen af kunde- og konkurrenceklausuler i ansættelseskontrakter, herunder særligt kontrakter for ledende medarbejdere. Dette gælder både, når ansættelseskontrakten skal udarbejdes, og når ansættelsesforholdet ophører.

I forbindelse med vores rådgivning tager vi udgangspunkt i ordentlighed i forhold til alle parter. Samtidig har vi blik for de kommercielle behov for at anvende disse klausuler samt den nødvendige indsigt i reglerne til at kunne rådgive om de økonomiske konsekvenser af at anvende klausulerne.

Læs også vores publikation om ansættelsesklausulloven.