Direktørers og andre ledende medarbejderes retsforhold

Ansættelseskontrakter for direktører og ledende medarbejdere indeholder ofte bonus, aktieløn eller andre incitamentsordninger samt visse erhvervsbegrænsende vilkår.

Direktører og ledende medarbejdere har ofte en ansættelseskontrakt, som indeholder bonus, aktieløn eller andre incitamentsordninger. Desuden er erhvervsbegrænsende vilkår såsom konkurrence- og kundeklausuler hyppigt anvendt for denne medarbejdergruppe.

Vi har stor erfaring med rådgivning af og forhandling på vegne af direktører og ledende medarbejdere. Dette gælder både, når vilkårene for ansættelsesforholdet skal fastlægges, og når ansættelsesforholdet ophører.