Sikring af erhvervshemmeligheder og immaterielle aktiver

Ofte får medarbejdere indblik i arbejdsgiverens erhvervshemmeligheder, eller er med til at udvikle arbejdsgiverens immaterielle rettigheder. Som arbejdsgiver er det vigtigt at kende sine rettigheder og sikre sine aktiver bedst muligt.

For at mindske risikoen for at medarbejdere misbruger arbejdsgiverens erhvervshemmeligheder, eller der i forbindelse med medarbejderes ophør opstår tvivl om, hvem der har rettighederne til de immaterielle rettigheder, som medarbejderen har udviklet, er det yderst vigtigt for arbejdsgiveren, at der, allerede i ansættelseskontrakten, er gjort opmærksom på, hvilke regler der gælder.

Vi har stor erfaring med at rådgive herom og med at foretage de nødvendige og relevante retslige tiltag, når arbejdsgiverens rettigheder krænkes af medarbejdere.