Persondataret i ansættelsesforhold

HR-afdelingen står jævnligt overfor sager, hvor korrekt håndteringen af persondataretten er afgørende. De ansvarlige medarbejdere skal bl.a. forholde sig til behandling af persondata, persondatapolitikker og samtykkeerklæringer.

Den nye databeskyttelsesforordning medfører en række stramninger for virksomheder i relation til datahåndtering. Dette har direkte indflydelse på HR-afdelingens håndtering af persondata. Vi har stor erfaring med at rådgive om alle områder inden for persondataretten med særligt fokus på HR-området. 

Blandt andet står vi klar til at hjælpe virksomheden med udformningen af persondatapolitikker, samtykkeerklæringer samt rådgivning i forhold til:

  • Krav til personaleadministration
  • Behandling af særlige typer af data f.eks. personfølsomme oplysninger, helbredsoplysninger, medarbejderdata
  • Overvågning af medarbejdere
  • De registreredes rettigheder, herunder indsigtsretten
  • Overførsel af data
  • Persondataretlige problemer ved virksomhedsoverdragelser
  • Brug af databehandlere