Vilkårsændringer

I det løbende ansættelsesforhold skal arbejdsgiveren håndtere, at medarbejdere får ændret deres vilkår. Hvad enten det gælder ændring af løn, arbejdssted, arbejdsområde eller mødetider etc., så er det vigtigt, at det sker efter gældende regler.

Vi har stor fokus på, at ændringer både sker på en ordentlig måde i forhold til medarbejderne og samtidig på en måde, hvor arbejdsgiverens interesser tilgodeses bedst muligt.

Vi kender reglerne og sikrer, at arbejdsgiveren ændrer medarbejdernes vilkår med det rette varsel. Visse ændringer indebærer samtidig en risiko for, at medarbejderen ikke ønsker at fortsætte, dette uanset at ændringen er varslet korrekt.

Vi har i sådanne situationer øje for både de økonomiske og kommercielle aspekter i forbindelse med vilkårsændringer og giver vores kunder rådgivning og forslag til løsninger, der er værdiskabende.