Særlige ansættelsesforhold

Deltidsansættelse, tidsbestemt ansættelse, vikaransættelse og udstationeringer er særlige ansættelsesforhold, hvor arbejdsgiver skal være opmærksom på de ansættelsesretlige faldgruber og problemstillinger.

I forbindelse med virksomhedens drift opstår der løbende behov for at ansætte medarbejdere på deltid eller i vikariater. Arbejdsgivere, der er projektorienterede, har tilsvarende ofte behov for at ansætte medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger, eller behov for at udstationere medarbejdere andre steder, enten i Danmark eller udlandet.

Vi har specialister med betydelig erfaring i at rådgive om de ansættelsesretlige faldgruber og problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med disse særlige ansættelsesforhold.

Med vores stærke specialisering og fokus på tværfaglig rådgivning, sikrer vi, at den rette ekspertise er tilgængelig.