Tvister

Særligt i forbindelse med afskedigelser og bortvisninger kan der opstå uenighed om de økonomiske vilkår i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør.

Vi har stor erfaring med at bistå såvel virksomheder som medarbejdere i forbindelse med forligsforhandlinger som følge af tvister. Endvidere rådgiver vi om andre konfliktløsningsmuligheder, hvor vi har stor fokus på såvel de økonomiske som de menneskelige aspekter i forbindelse med konflikter.  

Vi har stor erfaring med at føre sager både ved de ordinære domstole, faglig voldgift, Arbejdsretten, og i forbindelse med retsmægling m.v.

Ligeledes har vi stor erfaring med at foretage hurtige retsskridt i form af nedlæggelse af forbud med henblik på at få en krænkelse bragt til ophør hurtigt og effektivt.

Kontakt

Mads Balle Christensen

Advokat, CIPP/E

D: +45 87 34 75 64

M: +45 22 50 25 71

E: mac@tvc.dk