Afskedigelser og bortvisning

Det er vigtigt for arbejdsgiveren at håndtere både afskedigelser og bortvisninger af medarbejdere rigtigt fra begyndelsen. Håndteres afskedigelser eller bortvisninger forkert, vil det ofte påføre arbejdsgiverne ekstra økonomiske udgifter og samtidig også kunne skade arbejdsgivernes image.

Afskedigelser er nødvendige i enhver virksomhed, der løbende skal tilpasses konjunkturer og udviklingen generelt inden for virksomhedens branche. Arbejdsgivere kan også se sig nødsaget til at afskedige medarbejdere, fordi de ikke lever op til forventningerne.

Er medarbejdere illoyale i forhold til arbejdsgiveren, eller på anden vis udviser en så utilbørlig adfærd, kan det i særlige tilfælde være relevant at bortvise en medarbejder.

Vi har stor erfaring med at håndtere sager vedrørende både afskedigelse og bortvisning af medarbejdere. Endvidere har vi stor erfaring med rådgivning i forbindelse med masseafskedigelser, hvor de ansættelsesretlige regler stilles særlige krav til håndteringen af medarbejderne.